เปิดรับบริจาคปัจจัยทำบุญทริปลี้ลับ 23 ตอน บุญบุกเบิก - ห้อง ทริปทัวร์บุญเสบียงสวรรค์ อาจารย์เจน.com

อาจารย์เจน.com

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ดู: 1133|ตอบ: 4

เปิดรับบริจาคปัจจัยทำบุญทริปลี้ลับ 23 ตอน บุญบุกเบิก

[คัดลอกลิงก์]

522

กระทู้

2659

โพสต์

2หมื่น

เครดิต

ผู้ดูแลพิเศษ

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
20187
โพสต์เมื่อ 2024-6-16 10:37:41 | แสดงโพสต์ทั้งหมด |โหมดอ่าน
เปิดรับบริจาคปัจจัยทำบุญทริปลี้ลับ 23 ตอนบุญบุกเบิก วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2567
              สวัสดีค่ะ ดิฉันอาจารย์เจน ญาณทิพย์ ขอเชิญทุกท่านผู้ฝักใฝ่ในบุญและผู้มีจิตศรัทธาที่จะทำนุบำรุงบวรพระพุทธศาสนา สำหรับในครั้งนี้จะเป็นทริปบุญลี้ลับ ครั้งที่ 23 ใช้ชื่อตอนนี้ว่า “บุญบุกเบิก” ในระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2567 ซึ่งเป็นฤกษ์ดีที่ดิฉันจะเป็นผู้นำบุญคณะเสบียงสวรรค์นำพาทุกท่านเดินทางไปทำบุญสร้างกุศลในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นนิมิตหมายที่ดีของคณะเสบียงสวรรค์ที่จะเดินทางไปทำบุญยังจังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทย และทุกท่านที่ได้ร่วมบุญครั้งนี้จะภูมิใจได้ว่าจะมีวัดหนึ่งที่เราจะไปทำบุญกัน ถือว่าเป็นวัดแรกของสายธรรมยุติในจังหวัดนั้นเลยทีเดียวที่คณะเสบียงสวรรค์จะไปบุกเบิกให้สำเร็จ ดิฉันเล็งเห็นว่าการเดินทางไปทำบุญครั้งนี้ย่อมมีอานิสงส์บุญมากมายมหาศาล ทั้งนี้ เพื่อให้งานบุญที่จะทำให้แต่ละวัดนั้นสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของบุญที่ตั้งไว้ และด้วยเงินปัจจัยที่ทุกท่านร่วมกันบริจาคมาในครั้งนี้ ทุกท่านจะได้มีส่วนช่วยขับเคลื่อนบวรพระพุทธศาสนาให้แผ่กระจายขยายออกไปอย่างกว้างขวาง อีกทั้งทุกท่านยังได้ช่วยเหลือวัดที่ขาดแคลนลำบากยากจนและห่างไกลความเจริญ ซึ่งในครั้งนี้ดิฉันจะนำพาทุกท่านไปทำบุญต่างๆ ยังสถานที่ต่างๆ  ดังนี้


วัดที่ 1
             วัดแห่งนี้เป็นวัดแรกของสายธรรมยุติที่บุกเบิกได้ในจังหวัดนั้น เป็นวัดสาขาของพระสุปฏิปันโนรูปหนึ่ง วัดแห่งนี้ได้รับใบประกาศตั้งเป็นวัดในพระพุทธศาสนา เมื่อเดือนมกราคม 2567 ซึ่งจะฉลองใบประกาศตั้งวัดในเดือนกรกฎาคม 2567 นี้  ดิฉันขอเรียนว่าไม่มีอะไรบังเอิญค่ะ วัดบุกเบิกแห่งแรกนี้เทวดาฟ้าดินท่านดลจิตดลใจให้คณะเสบียงสวรรค์ไปทำบุญที่นั่นค่ะ เนื่องจากทุกท่านมีบุญสัมพันธ์กับวัดนั้นค่ะ

              สิ่งที่วัดต้องการและขาดแคลน

              1.    ห้องน้ำรับรองพระเถระผู้ใหญ่ / พระสงฆ์ จำนวน 2 ห้อง ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างห้องละประมาณ 40,000 บาท (ค่าใช้จ่ายนี้สำหรับทำโครงสร้างหลังคา ฝ้าเพดาน ฉาบเรียบ หล่อฐานราก เสาคอนกรีต ผูกเหล็ก วางก่อดิน ขึ้นเสา ก่ออิฐแดง ฉาบเรียบ และซื้อวัสดุอุปกรณ์ในห้องน้ำแต่ละห้อง ประกอบด้วย โถสุขภัณฑ์ ฝักบัว ก๊อกน้ำพื้น อ่างล้างมือ สายฉีดชำระ ราวจับผู้สูงอายุสแตนเลส ราวแขวนผ้า ไฟส่องสว่าง)

              2.    ขยายศาลาการเปรียญ โดยการต่อหลังคาขยายออกไปให้กว้างขึ้น ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝั่งละ 25,000 บาท จำนวน 2 ฝั่ง รวมเป็นเงิน 50,000 บาท


              อานิสงส์บุญ
              ถวายห้องน้ำ ด้วยอานิสงส์แห่งการถวายสัพทานสร้างเวจกุฎี (ห้องน้ำห้องส้วม) สามารถข้ามพุทธทันดรได้ถึง 40 กัลป์ ปรากฏความในชาดก ดังนี้
              ...... ดูก่อนภิกษุทั้งหลายทานของสัปบุรุษเหล่านี้ 8 อย่าง คือ 1.ให้ของที่สะอาด 2.ให้ของประณีต 3.ให้ถูกกาล 4.ให้ของที่สมควร 5.เลือกให้ 6.ให้เสมอๆ 7.กำลังให้ยังจิตให้เลื่อมใส 8.ครั้นให้แล้วปลื้มใจ สัปปุริสทาน ทานทั้ง 8 อย่างนี้ประเสริฐยิ่งนักหนา
              ในกาลครั้งนั้น องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าก็สถิตสำราญอยู่ในป่าเชตวัน อันเป็นอารามของนายอนาถปิณฑิกมหาเศรษฐี อยู่ในที่ใกล้ๆ นครสาวัตถีในกาลครั้งนั้น มีพระยาองค์หนึ่งชื่อมหานามะ เอาธูปประทีปคันธรสของหอมแล้วพาหมู่บริวารทั้งหลายเข้าไปสู่ที่เฝ้าพระสัพพัญญูเจ้า แล้วก็นั่งในที่ควรแห่งหนึ่ง จึงทูลถามพระสัพพัญญูเจ้าว่า “ภนฺเตภควา” ข้าแต่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าบุคคลผู้ใดเลื่อมใสศรัทธามาก่อสร้างสัพทานหลายๆ ชนิดก็จักมีอานิสงส์อย่างใดพระเจ้าข้า “ภควา”
              อันว่าองค์สมเด็จพระศาสดาจารย์เจ้าจึงเทศนาว่าดูกรมหาบพิตรนรชนหญิงชายทั้งหลาย มีใจเลื่อมใสศรัทธามาก่อสร้างสัพทานหลายๆ ชนิดเป็นต้นว่าผู้ใดได้สร้างเวจกุฏี (ห้องน้ำห้องส้วม) ได้อานิสงส์ถึง 40 กัลป์  สัพทานทั้งหลายชนิดเหล่านี้บุคคลผู้ใด มีศรัทธากล้าหาญ อาจสละสมบัติออกสร้างวัตถุประสงค์ดังแสดงมานี้ ก็มีอานิสงส์ผลบุญพูนสุขในชั่วภพนี้และชั่วภพหน้า อานิสงส์ที่ได้ปัจจุบันนี้ คือจะไปมาทางใดก็มีคนนับหน้าถือตา ไม่ได้เป็นที่รังเกียจของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง มีแต่ผู้อยากให้ร่วมกินร่วมอยู่ทั้งนั้น เราจะเข้าไปสู่สมาคมใดๆ ก็ไม่ครั้นคร้ามสยดสยองเกรงกลัวต่ออำนาจผู้ใด การทำมาหากินก็สมความมุ่งมาตรปรารถนาสมประสงค์ ครั้นสิ้นบุพกรรมมนุษย์ในโลกนี้แล้วก็จะถือเอาตนเมื่ออุบัติขึ้นบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสายามาตุสิตาโดยลำดับจนถึงพรหมโลก ครั้นจุติจากพรหมโลกลงมาเกิดในมนุษย์โลกก็ไม่ได้ไปเกิดในหิเนกุลชั่วร้าย และจักได้ไปเกิดในตระกูลท้าวพระยามหากษัตริย์ หรือตระกูลพราหมณ์ผู้มั่งคั่งมั่งมีเศรษฐีกฎุมพี แล้วก็จักได้บารมีแก่กล้าก็จะได้บ่ายหน้าเข้าสู่เมืองแก้วนิรพาน พอจบธรรมเทศนาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลงสมเด็จ พระเจ้ามหานามะก็ได้ตั้งอยู่ในไตรสรณคมณ์สามส่วนก็ได้ถึง โสดา สกิทาคา อนาคา อรหันต์
            กิจกรรมบุญ วัดที่ 1

              -      ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อร่วมสร้างห้องน้ำรับรองพระเถระผู้ใหญ่ / พระสงฆ์ และขยายศาลาการเปรียญ ถวายสังฆทานและบริวารทั้งหลายวัดที่ 2
              สถานที่แห่งนี้ยังไม่เป็นวัด เป็นที่ดินเปล่า ยังไม่มีสิ่งปลูกสร้างใดๆ เลยสักชิ้น ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและเจริญภาวนาให้แก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย พื้นที่โดยรอบโอบล้อมไปด้วยภูเขา มีผืนป่าใหญ่ มีแหล่งน้ำซับ ไหลออกจากภูเขา ซึ่งผู้มีจิตศรัทธาท่านหนึ่งพร้อมครอบครัวได้น้อมถวายที่ดิน จำนวน 17 ไร่ ให้แก่พระสุปฏิปันโนท่านหนึ่ง เพื่อใช้เป็นพุทธศาสนสถาน ดิฉันปิติใจยิ่งนักที่คณะเสบียงสวรรค์ได้เป็นผู้บุกเบิกก่อร่างรากฐานของพระพุทธศาสนา และทำให้สถานที่แห่งนี้ให้กลายเป็นวัดได้สำเร็จ คงต้องอาศัยพลังศรัทธา พลังบุญของคณะเสบียงสวรรค์ ร่วมใจกันบริจาคปัจจัยให้กับสถานที่แห่งนี้ ซึ่งเป็นบุญบุกเบิกของคณะเสบียงสวรรค์โดยแท้  โดยในวันเซอร์เวย์ค้นหาวัดให้กับคณะเสบียงสวรรค์นั้นได้พบเหตุการณ์น่าอัศจรรย์ใจ ที่ชาวบ้านแถวนั้นพูดกันว่าเกิดขึ้นได้ยากมาก สิ่งที่พบคือ นกกระยางหัวทอง ซึ่งเป็นสัตว์หายาก โดยปกติจะไม่ออกมาให้ใครเห็นได้ง่ายๆ ปรากฏให้เห็น 1 ตัว ซึ่งดิฉันใช้ญาณวิถีตรวจดูพบว่าเป็นเด็กผู้หญิง 2 ขวบในร่างนก

              ดิฉันทราบได้จากญาณวิถีว่าสถานที่แห่งนี้ไม่ธรรมดาเป็นสถานที่ที่ดีมากๆค่ะ โดยในวันเซอร์เวย์นั้นได้มีรุกขเทวดาผู้ชาย ได้ปรากฏใบหน้าบนผนังหินด้านบน ซึ่งเป็นเส้นทางที่ท่านปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้เคยมานั่งสมาธิ และสนทนาธรรม ณ สถานที่แห่งนี้  โดยท่านปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 เป็นโอรสกษัตริย์ติดตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อครั้นที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอดอาหาร และทรมานตนเอง เป็นเวลา 6 ปี แล้วทรงค้นพบทางสายกลาง และกลับมาฉันอาหารดังเดิม ทำให้ท่านปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 หมดศรัทธาและออกมาจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะคิดว่าพระองค์ไม่บำเพ็ญเพียรเสียแล้ว โดยเส้นทางนี้ ท่านปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้เคยมาสนทนากันเพื่อจะหนีออกไปจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นอกจากนี้ สถานที่แห่งนี้ยังมีฤาษีดาบสบำเพ็ญเพียรอยู่ ซึ่งท่านมีตบะสูงมาก และชอบความสงบ ดังนั้น ที่นี่จะต้องเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเท่านั้น ไม่อย่างนั้นจะมีงูขึ้นมา ขณะที่เดินสำรวจสถานที่ก็ขึ้นมาค่ะ และบริเวณนี้ถ้าขุดไปจะเจอหม้อดินและขวานโบราณมากมาย แต่ใครเอาขึ้นมาไม่ได้เพราะเป็นสมบัติของชาติค่ะ

            กิจกรรมบุญ วัดที่ 2

             -      ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อร่วมสร้างถาวรวัตถุต่างๆ จำนวน  1 กอง เป็นปฐมฤกษ์ในการสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรม ถวายสังฆทานและบริวารทั้งหลายวัดที่ 3

             วัดแห่งนี้เป็นหนึ่งในสถานที่ปฏิบัติธรรมวิปัสสนาญาณ บรรยากาศร่มรื่น เงียบสงบ ซึ่งวัดจะมีถ้ำเล็กๆ ตามธรรมชาติอยู่มากมาย เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมเป็นอย่างมาก ซึ่งวัดนี้ดิฉันจะนำพาคณะเสบียงสวรรค์ทุกท่านถวายสังฆทาน ถวายปัจจัยค่าภัตตาหารพระสงฆ์และผู้ถือศีล รวมทั้งพระสงฆ์อาพาธ ค่าน้ำค่าไฟ และชำระหนี้สงฆ์

            กิจกรรมบุญ วัดที่ 3

              -      ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อถวายปัจจัยค่าภัตตาหารพระสงฆ์ ผู้ถือศีล และพระสงฆ์อาพาธ ค่าน้ำค่าไฟ ชำระหนี้สงฆ์ ถวายสังฆทานและบริวารทั้งหลายวัดที่ 4
              วัดนี้แห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่สมัยก่อน มีอายุเป็นศตวรรษ ภายในวัดมีถาวรวัตถุมากมาย เช่น พระบรมมหาธาตุเจดีย์ ซึ่งด้านในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดิฉันได้ตรวจโดยญาณวิถีแล้ว ทำให้ทราบว่าเป็นของจริง ดิฉันเลยเกิดจิตศรัทธาที่จะนำพาคณะเสบียงสวรรค์ทุกท่านเดินทางมาห่มผ้าถวาย ซึ่งผ้ามีความยาว 30 เมตร จากการได้พูดคุยกับท่านเจ้าอาวาสวัดและเดินสำรวจตรวจดูกับทางวัด พบว่าทางวัดกำลังก่อสร้างหอฉันท์ ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ ยังขาดปัจจัยอยู่อีกเป็นจำนวนมาก วัดแห่งนี้เป็นวัดสำคัญในจังหวัดนี้ เพราะถาวรวัตถุต่างๆ มีสถาปัตยกรรมแบบโบราณ และถูกบูรณะขึ้นมาหลายสมัย อีกทั้งทางวัดก็มีการประกอบพิธีตามศาสนาได้อย่างถูกต้อง

            อานิสงส์บุญ
             1. การทำบุญด้วยการสร้างศาลาโรงฉันหรือหอฉันท์ ผู้ที่มีจิตศรัทธาทำบุญด้วยการสร้างศาลาโรงฉันถวายพระสงฆ์นั้น จะได้รับอานิสงส์ผลบุญทั้งชาตินี้และชาติหน้า คุณจะเป็นผู้พรั่งพร้อมสมบูรณ์ด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคครบครัน ครั้นเกิดในชาติภพหน้าก็จะเกิดในตระกูลที่มั่งคั่ง ไม่มีวันที่จะตกต่ำ สุขภาพร่างกายจะแข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน จิตใจก็จะสมบูรณ์ ไม่มีเรื่องเดือดร้อนกายและใจ เมื่อร่างกายและจิตใจพร้อมแล้ว อายุยืนยาว อยู่เป็นหัวหน้าครอบครัวจนประสบความสำเร็จสูงสุดได้อย่างง่ายดาย ชีวิตของผู้ที่ทำบุญด้วยวิธีนี้นั้น จะคิดอ่านทำสิ่งใดก็ไม่มีอุปสรรคเลย ซึ่งนับเป็นอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่อย่างยิ่ง

              2. การทำบุญด้วยการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ผู้ที่ทำบุญด้วยการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ จะเป็นผู้ที่ได้รับอานิสงส์อย่างแรงกล้า การบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ถือเป็นการบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อานิสงส์ผลบุญดังกล่าวจะส่งผลให้ผู้ที่ทำบุญด้วยวิธีนี้มีอำนาจ บุญวาสนามีสูง ทำการงานก็สำเร็จเจริญก้าวหน้าอย่างไร้อุปสรรค ชีวิตของคุณจะมีชื่อเสียง มีผู้คนยอมรับนับถือ ทำอะไรก็ตามจะมีคนสนับสนุนส่งเสริมเป็นอย่างดี หากชีวิตมีเคราะห์ ก็จะผ่านพ้นและกลับมาพบกับความสำเร็จได้อีกครั้ง ชีวิตทั้งโลกนี้และโลกหน้าก็จะพบแต่ความสุขสดชื่นเสมอ


            กิจกรรมบุญ วัดที่ 4

             -      ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อร่วมสร้างหอฉันท์ ถวายสังฆทานและบริวารทั้งหลาย
              -      ถวายผ้าห่มพระบรมมหาธาตุเจดีย์ ความยาว 30 เมตร
วัดที่ 5
              วัดแห่งนี้เป็นวัดที่ในอดีตมีพระสุปฏิปันโนรูปหนึ่ง ท่านมีเมตตาสูงมาก ท่านใช้ฤทธิ์ เมตตาลูกหลาน มีวาจาสิทธิ์ ท่านบอกว่าให้กลับไปรวย ก็รวยจริง ท่านได้มรณภาพไปนานแล้ว ซึ่งได้มีโอกาสมากุฎิของพระสุปฏิปันโนรูปนี้ พบเตียงและเครื่องใช้ของท่าน โดยเตียงมีขนาด 3 ฟุต เสา 4 มุมแบบโบราณ มีรูปภาพเหนือเตียง ซึ่งเป็นภาพปริศนาธรรม โดยท่านนอนอย่างสบายใจ มือขวาวางบนศีรษะ เอียงตะแคงขวา (ปริศนาธรรมจากภาพเมื่อใช้ธรรมะมอง รู้สึกสบายใจ เหมือนท่านสอนให้ปล่อยวาง) และห้องถัดมาได้พบสิ่งศักดิสิทธิ์คู่บารมีของพระสุปฏิปันโนรูปนี้ มีอายุมากกว่า 1,600 ปี

            กิจกรรมบุญ วัดที่ 5

              -      ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อร่วมสร้างและบูรณะวัตถุทานต่างๆ ถวายสังฆทานและบริวารทั้งหลายวัดที่ 6

              วัดแห่งนี้มีพระสงฆ์ประมาณเกือบ 10 รูป และชาวบ้านในบริเวณนี้มีจำนวนมาก วันสำคัญในพระพุทธศาสนาและวันพระใหญ่ ชาวบ้านจะเดินทางมาทำบุญกันตลอด โดยใช้ศาลาการเปรียญ ซึ่งชาวบ้านบริเวณนี้จะเรียกติดปากว่า “โรงธรรม” และจากการได้พูดคุยกับท่านเจ้าอาวาส ท่านเล่าว่าศาลาการเปรียญแห่งนี้ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2513 ขณะนี้มีหลังคารั่วหลายจุด ใช้มานานหลายสิบปีแล้ว ถ้าเป็นช่วงฤดูฝนทางวัดและญาติโยมที่มาทำบุญที่ศาลาแห่งนี้จะเดือดร้อนกันเป็นอย่างมาก ทำให้ชาวบ้านที่นี่เวลามาทำบุญจะลำบากในช่วงฤดูฝน พระสงฆ์ท่านก็เดือดร้อนที่ไม่มีปัจจัยในการนำมาบูรณะหลังคาที่รั่ว เพราะเป็นวัดที่ไม่มีชื่อเสียงอะไรค่ะ ดิฉันจึงเกิดจิตศรัทธาที่จะนำพาคณะเสบียงสวรรค์มาร่วมบูรณะหลังคาที่รั่ว เพื่อให้พระสงฆ์และชาวบ้านได้ใช้สอยเป็นสาธารณกุศลในงานบุญต่างๆ ซึ่งมีอานิสงส์บุญมาก

            กิจกรรมบุญ วัดที่ 6

              -      ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อร่วมบูรณะหลังคาศาลาการเปรียญ ถวายสังฆทานและบริวารทั้งหลายวัดที่ 7

              วัดแห่งนี้มีพระนอนองค์ใหญ่และพระพุทธรูปปางสมาธิ ดิฉันได้เข้าไปในกุฏิพระและได้พบพระรูปหนึ่ง ดูท่านมีเมตตา อายุ 98 ปี อยู่ในวัดเพียงรูปเดียว ดิฉันจึงเกิดจิตศรัทธาที่จะนำคณะเสบียงสวรรค์มาถวายสังฆทานยาให้แก่พระสงฆ์อาพาธ และร่วมสร้างถาวรวัตถุและเสนาสนะต่างๆ ตามกำลังศรัทธาค่ะ

            อานิสงส์บุญ

              การทำบุญด้วยการถวายยารักษาโรคแก่พระสงฆ์อาพาธ ผู้ที่ทำบุญด้วยการถวายยารักษาโรคแด่พระสงฆ์ จะได้รับอานิสงส์ในเรื่องของสุขภาพอย่างมาก จะเป็นผู้ที่ไม่ต้องประสบกับโรคร้าย เจ็บไข้เล็กน้อยก็จะไม่กล้ำกราย จะมีอายุยืน การเดินทางจะไร้อุปสรรค หากพบพานความติดขัดก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดี เพราะจะมีที่พึ่งเข้ามาอยู่เสมอ อันตรายมักจะหนีหาย หากเจ็บป่วยก็จะพบเจอหมอดียาดีรักษา และหากท่านถวายสังฆทานกับพระอาพาธ ก็เปรียบเหมือนได้ถวายแก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังพระพุทธองค์ตรัสกับเหล่าภิกษุว่า “ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอไม่มีมารดาไม่มีบิดา ผู้ใดเล่าจะพึงพยาบาลพวกเธอ ถ้าพวกเธอจักไม่พยาบาลกันเอง ใครเล่าจักพยาบาล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดจะพึงอุปัฏฐากเรา ผู้นั้นพึงพยาบาลภิกษุอาพาธ”

            กิจกรรมบุญ วัดที่ 7

              -      ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อร่วมสร้างถาวรวัตถุและเสนาสนะต่างๆ ถวายสังฆทานและบริวารทั้งหลายการรับบริจาค

              -      กองทุนละ 3,000 บาท
              -      ตามกำลังศรัทธา
สรุปบุญ

              ดิฉันจะนำปัจจัยเงินที่ทุกท่านได้โอนร่วมบุญกันมาครั้งนี้ เพื่อนำไปดำเนินการ ดังต่อไปนี้
              1.    ปัจจัยสำหรับทอดผ้าป่าสามัคคี จำนวน 7 วัด
              2.    ผ้าห่มพระบรมธาตุเจดีย์ ยาว 30 เมตร
              3.    ผ้าไตรเอกคณะเสบียงสวรรค์ จำนวน 7 วัด
              4.    สังฆทานและบริวารทั้งหลาย จำนวน 7 วัด
              5.    ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการทำบุญลี้ลับ ครั้งที่ 23 ตอน “บุญบุกเบิก”


              ดิฉันอาจารย์เจน ญาณทิพย์ ขอเชิญชวนทุกท่านผู้ฝักใฝ่ในบุญและผู้มีจิตศรัทธาที่จะทำนุบำรุงบวรพระพุทธศาสนามาร่วมทำบุญกับคณะเสบียงสวรรค์ ทริปลี้ลับ ครั้งที่ 23 ตอน “บุญบุกเบิก” ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2567 และด้วยบุญกุศลที่ทุกท่านได้มีส่วนช่วยต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน ครบ 5,000 ปี และทุกท่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างบุญบารมีสะสมเป็นเสบียงบุญของทุกท่านนี้ ดิฉันขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านและขอให้ด้วยอานิสงส์แห่งบุญที่ยิ่งใหญ่นี้ จงดลบันดาลให้ทุกท่านผู้ร่วมบุญกับคณะเสบียงสวรรค์ จงมีดวงตาเห็นธรรม มีภูมิธรรมที่สูงขึ้น มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทุกเมื่อ เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทั้งชายและหญิง เจริญทั้งทางโลกและทางธรรม พบเจอแต่ความสุข และมีครอบครัวที่มีศีลห้าประจำใจอยู่กันอย่างมีความสุข อุดมไปด้วยทรัพย์ มีความก้าวหน้าในชีวิต การงานรุ่งเรือง มีโชคลาภ มีสุขภาพแข็งแรง  มีอายุยืนนาน ปราศจากทุกข์โศกโรคภัย  ปราศจากอันตรายทั้งปวงค่ะ
อาจารย์เจน ญาณทิพย์


โพสต์นี้ยังมีเนื้อหาเพิ่มเติม

คุณจำเป็นต้อง เข้าสู่ระบบ ก่อนจึงจะสามารถดูและดาวน์โหลดไฟล์แนบได้ หากยังไม่มีบัญชีหรือยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณาลงทะเบียน

x

522

กระทู้

2659

โพสต์

2หมื่น

เครดิต

ผู้ดูแลพิเศษ

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
20187
 เจ้าของ| โพสต์เมื่อ 2024-6-16 10:40:18 | แสดงโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย เจนญาณทิพย์ เมื่อ 2024-6-16 10:42


ทริปลี้ลับ 23 เดินทางวันที่  19-21 ก.ค. 67

การรับบริจาค
•        กองทุนละ 3,000 บาท
•        ตามกำลังศรัทธา


***ทริปลี้ลับ 23  เปิดรับบริจาคปัจจัยทำบุญถึงวันพุธที่ 17 ก.ค. 67 ค่ะ***


สามารถโอนเข้าบัญชีนี้ค่ะ
ชื่อบัญชี น.ส. รุ้งตะวัน ชนะศึก (Ms. Rungtawan Chanasuk)
บัญชีออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาบางพลัด
เลขที่ 011-256882-1 หรือบัญชี promptpay 089-515-5324

วิธีแจ้งโอนเงิน
- แจ้งการโอนเงิน พร้อมส่ง slip  ผ่านทาง line id: @jenyantip- ส่ง slip การโอนเงินทางอีเมลล์ [email protected] หรือ ส่งไปที่ใน inbox facebook page อาจารย์เจน .com
หรือทาง Line id: @jenyantip ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง เท่านั้น กรุณาอย่าส่งหลายช่องทางในสลิปเดียวกัน เพื่อป้องกันความสับสน
พร้อมแจ้งรายละเอียด ชื่อผู้ทำบุ
โดยระบุชื่อว่า "โอนทำบุญ ทริปลี้ลับ 23"
### ไม่มีชื่อการลงชื่อผู้ทำบุญให้ที่หน้ากระทู้แล้วนะคะ ตามที่ได้เคยมีการแจ้งประกาศไว้แล้ว ###

## สำหรับการบริจาคปัจจัยทำบุญ ท่านสามารถโอนเงินมาได้เลยนะคะ ไม่ต้องลงชื่อจองไว้ก่อนค่ะ  ###
ดิฉัน อ.เจน ญาณทิพย์ พี่รุ้งตะวัน และทีมงานขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมปัจจัยมาทุกประการค่ะ
เจน ญาณทิพย์


เรื่อง ประกาศแจ้งเพื่อทราบ เรื่องห้ามโพสต์สลิปลงหน้าเฟส
******************************************************************ด้วยขณะนี้อยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด ซึ่งเป็นช่วงที่ทุกคนต้องเฝ้าระวังความปลอดภัยต่าง ๆ แต่ทุกคนก็ยังคงมีความขยันหมั่นเพียรในการทำบุญสร้างบารมีให้กับตนเองและครอบครัว และในการทำความดีสร้างบุญกุศลนี้ก็มักจะมีพวกมิจฉาชีพเป็นจำนวนมากที่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ในงานบุญกุศลที่อาจารย์เจน ญาณทิพย์ ได้จัดขึ้นค่ะ
ด้วยเหตุผลนี้ จึงขอความร่วมมือและขอแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้
1. ห้ามโพสต์สลิปการโอนเงินลงในหน้า Facebook  อาจารย์เ่จน .com เพราะจะถูกมิจฉาชีพนำเอาสลิปของท่านไปใช้ต่อได้
2. ให้ส่งสลิปมาทาง Inbox ส่วนตัวของ Facebook อาจารย์เจน .com หรือ Email: [email protected] หรือทาง Line id: @jenyantip ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง เท่านั้น กรุณาอย่าส่งหลายช่องทางในสลิปเดียวกัน เพื่อป้องกันความสับสน
3.  เนื่องจากปัจจุบัน มีคนโพสต์ขอรับบริจาคใน Facebook  อาจารย์เจน ดอทคอม โดยโพสต์ขอรับบริจาคต่อจากใต้โพสต์สลิปของท่านในกระทู้หน้าเฟส ซึ่งไม่ใช่งานบุญของอาจารย์เจน ญาณทิพย์ ดังนั้น จึงขอให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจโอนเงินทำบุญให้บุคคลหรือคณะบุคคล ซึ่งเราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าเป็นมิจฉาชีพหรือไม่ จึงขอให้ท่านอย่าได้หลงเชื่อค่ะ จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้โดยง่าย

จึงขอประกาศแจ้งมาเพื่อทราบ

522

กระทู้

2659

โพสต์

2หมื่น

เครดิต

ผู้ดูแลพิเศษ

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
20187
 เจ้าของ| โพสต์เมื่อ 2024-6-16 10:40:31 | แสดงโพสต์ทั้งหมด
จองโพสต์กระทู้ 1

522

กระทู้

2659

โพสต์

2หมื่น

เครดิต

ผู้ดูแลพิเศษ

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
20187
 เจ้าของ| โพสต์เมื่อ 2024-6-16 10:40:41 | แสดงโพสต์ทั้งหมด
จองโพสต์กระทู้2

522

กระทู้

2659

โพสต์

2หมื่น

เครดิต

ผู้ดูแลพิเศษ

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
20187
 เจ้าของ| โพสต์เมื่อ 2024-6-16 10:40:52 | แสดงโพสต์ทั้งหมด
จองโพสต์กระทู้3

สมาชิกที่เพิ่งอ่านหัวข้อนี้

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับโพสต์นี้ได้ เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

รายชื่อผู้กระทำผิด|อุปกรณ์เคลื่อนที่|Archiver|อาจารย์เจน.com

GMT+7, 2024-7-15 05:44 , Processed in 0.998639 second(s), 23 queries .

Copy right © 2013 อาจารย์เจน.com.

Web Design By modifydiscuz.com

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้