ร่วมอนุโมทนาบุญ มหากฐินสามวิหารทาน ทริปเสบียงสวรรค์ 74 - ห้อง ทริปทัวร์บุญเสบียงสวรรค์ อาจารย์เจน.com

อาจารย์เจน.com

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ดู: 1682|ตอบ: 15

ร่วมอนุโมทนาบุญ มหากฐินสามวิหารทาน ทริปเสบียงสวรรค์ 74

[คัดลอกลิงก์]

421

กระทู้

2043

โพสต์

1หมื่น

เครดิต

ผู้ดูแลพิเศษ

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
18459
โพสต์เมื่อ 2019-10-22 14:54:58 | แสดงโพสต์ทั้งหมด |โหมดอ่าน
สวัสดีค่ะ  ดิฉันอาจารย์เจน ญาณทิพย์ ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมปัจจัยบุญกันมาในบุญทอดกฐินและสามารถสร้างวิหารทาน3 วิหารทาน คือ ซุ้มประตูทางเข้า ซุ้มประตูทางออก และเมรุไฟฟ้าซึ่งบุญกุศลนี้ได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของบุญสำหรับทริปบุญเสบียงสวรรค์ ครั้งที่74 แล้วค่ะ ซึ่งทุกท่านได้มีส่วนในการช่วยเหลือพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไปค่ะ


ดิฉันได้นำทุกท่านเวียนทักษิณารอบโบสถ์3 รอบ โดยมีผ้าไตรจีวรกฐินเอก และผ้าไตรผ้าป่าของคณะเสบียงสวรรค์ ฯลฯ เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับผู้ร่วมบุญกฐินทุกท่านค่ะ
พิธีกราบไหว้บูชาหลวงพ่อดำซึ่งท่านเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่นับถือของชาวบ้านมากค่ะเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนทำบุญกฐินให้แก่ทุกท่าน ดิฉันได้นำทุกท่านกราบสักการะค่ะ


ต่อจากนั้นดิฉันได้จัดให้มีการแสดงและจัดขบวน ดังนี้ค่ะ
1.พระพุทธเจ้า  
2.บาตรพระใหญ่
3.ช้างพลายมณีเนตร ช้างพลายฟ้าทิพย์  
4.พญานาคสีเขียวมรกต


เพื่อให้ท่านผู้ชมได้ระลึกถึงว่าบุคคลใดมีความโกรธบุคคลนั้นก็เกิดความทุกข์ บุคคลใดมีความโลภ และความหลง บุคคลนั้นก็เกิดความทุกข์แล้วพวกเราจะชนะสิ่งเหล่านี้ด้วยวิธีใดซึ่งการแสดงที่จัดขึ้นเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นภาพเหตุการณ์จำลองของเรื่องราวที่นำมาจากบทพาหุงมหากาดังนี้ค่ะคาถาบทที่๓
พระเมตตาชนะพญาช้างนาฬาคิริง
นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง,....ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะสุทารุณันตัง,
เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิต๎วา มุนินโท,.......ตันเตชะสาภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
พระจอมมุนีได้ชนะช้างตัวประเสริฐชื่อนาฬาคิรี เป็นช้างเมายิ่งนัก แสนที่จะทารุณประดุจไฟป่าและจักราวุธและสายฟ้า
ด้วยวิธีรดลงด้วยน้ำคือพระเมตตา ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน
ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น

คาถาบทที่ ๔
พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ เพื่อกลับใจโจรองคุลิมาล
อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง,....ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง,
อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิต๎วา มุนินโท,........ตันเตชะสาภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
พระจอมมุนีมีพระหฤทัยไปในที่จะกระทำอิทธิปาฏิหาริย์ ได้ชนะโจรชื่อองคุลิมาล (ผู้มีพวงคือนิ้วมือมนุษย์)แสนร้ายกาจ มีฝีมือถือดาบวิ่งไล่พระองค์ไปสิ้นทาง ๓ โยชน์ ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น,

คาถาบทที่๕ ความตั้งมั่นในสมาธิคือ ความสงบระงับพระทัย ทรงมีชัยเหนือนางจิญจมาณวิกาที่กล่าวเท็จให้ร้าย
กัต๎วานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา,....จิญจายะทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ,
สันเตนะ โสมะวิธินา ชิต๎วา มุนินโท,........ตันเตชะสาภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
พระจอมมุนีได้ชนะความกล่าวร้ายของนางจิญจมาณวิกา ผู้ทำอาการประหนึ่งว่ามีครรภ์เพราะทำไม้มีสัณฐานอันกลมให้เป็นประดุจมีท้อง ด้วยวิธีสมาธิอันงามคือความระงับพระหฤทัยในท่ามกลางหมู่ชนขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น,

คาถาบทที่๗
อิทธิฤทธิ์เผด็จนันโทปนันทนาคราช
นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุทธัง มะหิทธิง,..ปุตเตนะเถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต,
อิทธูปะเทสะวิธินา ชิต๎วา มุนินโท,..........ตันเตชะสาภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
พระจอมมุนีโปรดให้พระโมคคัลลานเถระพุทธชิโนรส นิรมิตกายเป็นนาคราช
ไปทรมานพญานาคราช ชื่อนันโทปนันทะ ผู้มีความรู้ผิด มีฤทธิ์มาก
ด้วยวิธีอันให้อุปเท่ห์แห่งฤทธิ์แก่พระเถระ ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่่าน
ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น


เทศนาธรรมโดยเจ้าอาวาส ซึ่งดิฉันได้นิมนต์เจ้าอาวาสเทศนาธรรมเพื่อให้ผู้ร่วมบุญได้สดับรับฟังในงานบุญกฐินซึ่งได้อานิสงส์บุญด้วยนะค่ะ


การถวายผ้ากฐินการจัดงานบุญทอดกฐินที่ดิฉันจัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปีได้ดำเนินการตามสมัยพระพุทธกาลโดยทำอย่างถูกต้องค่ะปัจจุบันทุกอย่างถูกปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ในการนี้ดิฉันได้ใช้แนวทางในการทอดกฐินแบบพุทธกาลค่ะโดยพระสงฆ์ท่านรับผ้าตามพุทธวินัยที่ได้บัญญัติไว้แล้วค่ะ

และลำดับต่อไปพระสงฆ์กล่าวคำอุปโลกน์ผ้ากฐินค่ะ

การอุปโลกน์กฐินคือ การที่พระสงฆ์ได้กล่าวว่า “ผ้ากฐินทาน กับทั้งผ้าอนิสังสบริวารทั้งปวงนี้เป็นของ…… พร้อมด้วย…….ผู้ประกอบด้วยศรัทธาอุตสาหะพร้อมเพรียงกันนำมาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ผู้อยู่จำพรรษาถ้วนไตรมาสในอาวาสนี้

ก็แล ผ้ากฐินทานนี้เป็นของบริสุทธิ์ดุจเลื่อนลอยมาโดยนภากาศแล้วแลตกลงในที่ประชุมสงฆ์จะได้จำเพาะเจาะจงลงว่า เป็นของภิกษุรูปใด รูปหนึ่งก็หามิได้มีพระบรมพุทธานุญาตไว้ว่า ให้พระสงฆ์ทั้งปวงยอมอนุญาตให้แก่ภิกษุรูปหนึ่งเพื่อจะทำซึ่งกฐินนัตถารกิจ ตามพระบรมพุทธานุญาตและมีคำพระอรรถกถาจารย์ผู้รู้พระบรมพุทธาธิบายสังวรรณนาไว้ว่าภิกษุรูปใดประกอบด้วยศีลสุตาธิคุณ มีสติปัญญาสามารถ รู้ธรรม 8 ประการ มีบุรพกิจเป็นต้นภิกษุรูปนั้นจึงสมควรเพื่อจะทำซึ่งกฐินนัตถารกิจ ตามพระบรมพุทธานุญาตได้”

บัดนี้ พระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรแก่ภิกษุรูปใด จงพร้อมกันยอมอนุญาตให้แก่ภิกษุรูปนั้น เทอญ. (พระสงฆ์ในที่ประชุมนั้นจะกล่าวคำว่า สาธุ โดยพรค้อมเพรียงกัน)
ซึ่งการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาก็ได้สำเร็จไปด้วยดีค่ะดิฉันมีความประทับใจและปิติใจมากที่ทุกท่านได้มาร่วมบุญกฐินที่ยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปีโดยคณะเสบียงสวรรค์มาร่วมบุญกันเป็นจำนวนมากค่ะ และในฐานะผู้นำบุญเสบียงสวรรค์ดิฉันขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่บริจาคปัจจัยและท่านที่ร่วมเดินทางมาทอดกฐินด้วยกันค่ะและงานบุญกฐินได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีค่ะ

ต่อจากนั้นได้ทำการทอดผ้าป่าสามัคคีค่ะสำหรับปัจจัยเงินทอดกฐินสำหรับปี 2562 นี้เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ค่าผ้าไตรประธานต้นบุญ ประธานอุปถัมภ์ ค่าช้างโฟมและพญานาคโฟม ค่าเครื่องสังฆทานและบริวารกฐินทั้งหลาย ค่าของชำร่วย ฯลฯ)ได้ปัจจัยเงินถวายวัด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,046,729.00 บาท ทั้งนี้ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะและในโอกาสต่อไปขอเชิญทุกท่านมาร่วมบุญด้วยกันนะคะดิฉันได้อำนวยความสะดวกในเรื่องอาหารมื้อกลางวันให้แก่ทุกท่านค่ะเนื่องจากผู้ร่วมบุญเป็นจำนวนมากอาจไม่สะดวกในเรื่องอาหาร และจะได้ไม่ทำให้ทางวัดต้องเดือดร้อนในการจัดเตรียมค่ะ


ก่อนเดินทางกลับ ดิฉันได้มอบพระพุทธรูปหลวงพ่อดำ ให้แก่ประธานต้นบุญ และมอบฆ้องมงคล ให้แก่ประธานอุปถัมภ์เพื่อเป็นที่ระลึกในงานบุญกฐินเสบียงสวรรค์ ครั้งที่ 74 วันที่ 20 ตุลาคม 2562


ด้วยบุญที่คณะเสบียงสวรรค์ได้กระทำมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือนและบุญกฐินที่หนึ่งปีมีครั้งดังกล่าวนี้ดิฉันมีความประทับใจที่ทุกท่านได้ให้ความร่วมมือในการร่วมบุญกุศลด้วยกันเป็นอย่างดีและมีระเบียบทำให้เป็นที่เลื่อมใสเป็นที่ร่ำลือไปทั่วจนถึง 3 โลกดิฉันดีใจและภูมิใจค่ะที่ผู้ร่วมบุญทุกท่านมีความสุขใจในบุญกุศล และมีบางท่านก็ได้ปรับเปลี่ยนตนเองด้วยบุญกุศลที่ทำค่ะ


หากมีสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องไป ดิฉันก็ต้องขออภัยมาด้วย ณที่นี้ค่ะ ซึ่งดิฉันมีความตั้งใจนำพาทุกท่านไปสร้างบุญกุศล และทำบุญอย่างถูกต้อง และไม่หลงผิดหลงทางเพื่อให้ทุกท่านได้สร้างบุญกุศลตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์และสะสมเสบียงบุญมีความสุขทั้งทางโลกและทางธรรมค่ะ


ดิฉันขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านผู้ฝักใฝ่ในบุญกุศลสำหรับคณะบุญเสบียงสวรรค์ครั้งที่ 74 วันที่ 20 ตุลาคม 2562 ด้วยบุญที่สำเร็จแล้วนี้ขอให้ทุกท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าในหน้าที่การงานการครองเรือนและไม่ประมาทในการใช้ชีวิต มีโชคลาภ มีสุขภาพดี แข็งแรงปราศจากภัยตรายทั้งปวงค่ะ และขอให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมคิดจะทำการสิ่งใดขอให้สมหวังตั้งใจทุกประการด้วยเทอญ....
อาจารย์เจน ญาณทิพย์ช่างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย วันที่ 29 มค 63 แล้วค่ะ
เงินกฐินที่ร่วมบุญกับอาจารย์เจนมาสำเร็จสมบูรณ์ได้บุญเต็มร้อยค่ะ
อนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่านค่ะ


ภาพความคืบหน้าการก่อสร้างประตูทางเข้าและทางออก
ซุ้มประตูเสร็จแล้วค่ะ บุญสำเร็จ อนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่านที่ได้ร่วมปัจจัยสร้างค่ะ
update ณ วันที่ 21 มค 63
วัดที่คณะเสบียงสวรรค์ได้ไปทอดกฐิน ได้ดำเนินการก่อสร้างซุ่มประตูทางเข้าออกวัดเสร็จไป 80%แล้วนะคะ
ดิฉันขออนุโมทนาบุญกับ ผู้ร่วมบุญมหากฐิน 3 วิหารทาน กับ อาจารย์เจน ญาณทิพย์ ทุกท่านค่ะ
โพสต์นี้ยังมีเนื้อหาเพิ่มเติม

คุณจำเป็นต้อง เข้าสู่ระบบ ก่อนจึงจะสามารถดูและดาวน์โหลดไฟล์แนบได้ หากยังไม่มีบัญชีหรือยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณาลงทะเบียน

x

77

กระทู้

423

โพสต์

2หมื่น

เครดิต

ผู้ดูแลพิเศษ

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
26084
โพสต์เมื่อ 2019-10-22 14:57:52 | แสดงโพสต์ทั้งหมด

จี๊ดจ๊าดสวัสดีค่ะ  วันนี้จี๊ดจ๊าดขอมาเล่ามาเม้าส์มาแชร์ก่อนอื่นขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยค่ะ ที่ได้ร่วมปัจจัยบุญกันมาไม่ว่าจะเป็นท่านประธานต้นบุญประธานอุปถัมภ์ และผู้ร่วมบุญทุกท่านตามกำลังศรัทธา และที่สำคัญที่สุดคือผู้นำบุญโดยอาจารย์เจนญาณทิพย์ และคุณรุ้งตะวัน ชนะศึก ที่เป็นแม่งานบุญกฐินในวันที่ 20 ตุลาคม 2562ที่ผ่านมานี้ค่ะ บัดนี้ บุญกฐินได้สำเร็จแล้วค่ะ สาธุ สาธุ ค่ะ

มาถึงวัดชาวบ้านมาให้การต้อนรับกันอย่างมากมายรวมทั้งมีโรงทานไว้เลี้ยงต้อนรับด้วยค่ะวันนั้นก็ไม่ต้องรอช้านะคะช้าไม่ได้เลยค่ะ เพราะอากาศค่อนข้างร้อนโดยอาจารย์เจนตั้งขบวนแห่กฐินรอบโบสถ์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณะบุญทุกท่านค่ะถึงแม้อากาศจะร้อนและคณะบุญเสบียงสวรรค์ของเรายิ่งใหญ่มากันมากเกือบ 1,200คนน้อยเสียเมื่อไหร่น่าภูมิใจมาก ๆนะค่ะที่ทุกท่านได้เข้าใจว่าบุญนั้นที่เราจะเอาไปได้ค่ะ จี๊ดขออนุโมทนาสาธุค่ะตั้งขบวนแห่ผ้ากฐินโดยอาจารย์เจนได้นำผู้ร่วมบุญทั้งหมดพร้อมบริวารกฐินที่จัดหามาเป็นจำนวนมาก โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญคือ ผ้าไตรจีวรกฐินเอก ผ้าไตรจีวรผ้าป่าคณะเสบียงสวรรค์ หาบเงิน หาบทอง ธงจระเข้ธงมัจฉา ธงเต่า และธงตะขาบ ทักษิณารอบโบสถ์ 3 รอบ เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับผู้ร่วมบุญกฐินทุกท่านค่ะ

ทุกปีงานบุญกฐินของคณะบุญเสบียงสวรรค์ก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆ เป็นบุญใหญ่ของทุกปีค่ะ จี๊ดรู้สึกประทับใจมากที่ทุกท่านที่มาร่วมบุญกันค่ะซึ่งท่านที่ได้ร่วมบุญกันไม่ว่าจะเป็นท่านที่โอนปัจจัยเงินแต่ไม่ได้เดินทางมาด้วยและท่านที่ได้ร่วมบุญมาด้วยเดินทางมาด้วยซึ่งปีนี้มีผู้ร่วมเดินทางทำบุญ โดยประมาณ 1,189 คน บุญใหญ่จริง ๆ ค่ะ จี๊ดขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยค่ะ
ทุกท่านได้ร่วมสร้างซุ้มประตูทางเข้าและซุ้มประตูทางออกรวมทั้งสร้างเมรุไฟฟ้า โดยได้ร่วมปัจจัยเงินกันมาซึ่งได้ยอดเงินที่เพียงพอในการสร้างวัตถุทานดังกล่าวแล้วค่ะถือเป็นบุญสำเร็จทุกท่านได้รับอานิสงส์บุญแล้วและขณะนี้ช่างก่อสร้างได้มาดำเนินการปักหลักฐานสร้างซุ้มประตูตั้งแต่วันที่ทอดกฐินนั้นแล้วค่ะจี๊ดขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยอย่างจริงใจและด้วยความประทับใจและด้วยความสุขใจเป็นที่สุดค่ะ

ปัจจัยเงินทอดกฐินสำหรับปี 2562 นี้ เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าผ้าไตรประธานต้นบุญ ประธานอุปถัมภ์ ค่าช้างโฟม และพญานาคโฟมค่าเครื่องสังฆทานและบริวารกฐินทั้งหลาย ค่าของชำร่วย ฯลฯ) ได้ปัจจัยเงินถวายวัดรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,046,729.00 บาท
กว่าจะถึงจุดความสำเร็จแห่งบุญกุศลมหาบุญกฐินอาจารย์เจนและคุณรุ้งตะวัน ได้ช่วยกันเนรมิตงานบุญให้สะเทือนเลื่อนลั่นไปถึง 3 โลกและจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งนะค่ะเพราะกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ไม่ว่าใครจะสามารถได้ทุกคนนะค่ะ เพราะบุคคลนั้นต้องมีบารมีมากด้วยค่ะและด้วยบารมีบุญนี้ทำให้ผู้มีบุญทั้งหลายได้มารวมตัวกันเป็นปึกแผ่นมาร่วมสร้างบุญกุศลกันอย่างเหนียวแน่นแม้ว่าจะมีผู้คนมากมายสักเพียงใดทุกคนก็ร่วมบุญกันด้วยความสงบนี่สิค่ะเป็นสุดยอดแห่งบุญจริงๆ ค่ะ ด้วยความศรัทธาในการสร้างบุญกุศลและด้วยความศรัทธาในผู้นำบุญและที่สำคัญผู้นำบุญนั้นเข้าใจดีถึงผลแห่งการทำความดีจึงได้นำพาทุกคนไปทำความดีประทับใจมากค่ะ
ต้นเดือนตุลาคม 2562 อาจารย์เจนได้สั่งช้างโฟม จำนวน 2 ตัวตัวใหญ่ 1 ตัวที่ความสูงเกือบ 2 เมตร และตัวเล็ก 1 ตัว รวมทั้งพญานาคที่มีคามสูงถึง2 เมตร จำนวน 1 ตัวซึ่งล้วนแล้วแต่มีความยิ่งใหญ่มากสะขนาดนั้นจะต้องนำมาทำการทาสีใหม่ให้สวยงามใช้เวลาเป็นวันเชียวค่ะเมื่อสีแห้งแล้วก็บรรจงติดประดับเพชรให้สวยงาม เพื่อสิ่งใดหรือ ก็เพื่อทุกท่านที่บริจาคจะได้มีพาหนะรอคอยท่านอยู่บนสวรรค์สิ่งที่พูดไม่เกินเลยไปนะค่ะ

ตามที่อาจารย์เจนได้บอกเล่าไปแล้วในเรื่องของการแสดงและขบวนต่อยอดบุญกฐิน จี๊ดดีใจมากค่ะที่ได้ยอดเงินเป็นจำนวนมากที่สามารถนำไปสร้างบุญสำคัญ3 วิหารทาน เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ทุกท่านจะได้รับอานิสงส์บุญที่ยิ่งใหญ่มหาศาลหนึ่งปีมีครั้งเดียวและบุญกฐินที่อาจารย์เจนจัดขึ้นนี้ทำอย่างถูกต้องตามประเพณีโบราณ และกฐินไม่เดาะ เป็นกฐินที่ทุกท่านได้รับอย่างเต็มเปี่ยมเชียวค่ะอาหารโต๊ะจีน อาจารย์เจนใส่ใจในรายละเอียดทุกเรื่องมีอาหารการกินแจกตลอดเส้นทางรวมทั้งโต๊ะจีนเจ้าอร่อยนำมาเป็นอาหารมื้อกลางวันสำหรับทุกท่าน เพราะการเดินทางไกลต้องหิวมากด้วยค่ะและเราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าทางวัดจะมีข้าวปลาอาหารเลี้ยงรับรองมากน้อยเพียงใด เพราะผู้คนที่มาทำบุญมีเป็นจำนวนมากเหลือเกินค่ะดังนั้น อาจารย์เจนจึงได้นำโต๊ะจีนมาเลี้ยงรับรองให้กับทุกท่านเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกท่านค่ะสำหรับโต๊ะจีนก็ไม่ได้สั่งมาแบบไม่ใส่ใจนะค่ะ อาจารย์เจนได้เดินทางไปยังจังหวัดใกล้เคียงเพื่อทดลองชิมอาหารโต๊ะจีนด้วยตนเองในการนี้ก็เพื่อทุกท่านจะได้รับประทานอาหารอร่อยถูกใจค่ะ จี๊ดขอกระซิบบอกได้เลยว่าราคาอาหารโต๊ะจีนก็พอสมควรอยู่นะคะซึ่งอาจารย์เจนไม่สนใจเรื่องราคา แต่สนใจให้อาหารมีความอร่อยถูกปากถูกใจผู้รับประทานมากที่สุดค่ะซึ่งทุกท่านคงจะประทับใจในเรื่องของอาหารที่อาจารย์เจนจัดสรรมาให้นะคะเทศนาธรรม
โดยหลวงพ่อเจ้าอาวาสได้เทศนาธรรมเพื่อให้ผู้ร่วมบุญได้สดับรับฟังในงานบุญกฐินซึ่งได้อานิสงส์บุญด้วยนะค่ะพิธีการทอดกฐินหางผ้าป่าฯ
โดยคณะสงฆ์ได้ทำพิธีการทอดผ้ากฐิน โดยอาจารย์เจนถวายผ้าไตรจีวรกฐินเอกและผ้าไตรจีวรผ้าป่าฯของคณะเสบียงสวรรค์ ผู้ร่วมบุญกับอาจารย์เจน ญาณทิพย์และผ้าไตรพระอุปัชฌาย์คู่สวด หลังจากนั้นได้เรียนเชิญประธานต้นบุญและประธานอุปถัมภ์ ถวายผ้าไตร จำนวน 464 ผืน เป็นลำดับต่อไปแจกของชำร่วยภายในงาน
ก่อนที่จะกลับบ้านในวันนั้น อาจารย์เจน มอบของที่ระลึกเป็นพระพุทธรูปหลวงพ่อดำให้กับประธานต้นบุญ และมอบฆ้องให้กับประธานอุปถัมภ์ความมหัศจรรย์ อาจารย์เจนเล่าให้ฟังว่า ในระหว่างที่ขบวนแห่พระพุทธเจ้ากำลังมานั้นเหล่าเทวดาเป็นจำนวนมากต่างก็มามุงดูกันด้วยความสนใจและตื่นเต้นที่ว่า พวกมนุษย์เขาแห่สรรเสริญพระพุทธเจ้าค่ะเหล่าเทวดาทั้งหลายต่างก็พนมมืออนุโมทนาสาธุกับคณะบุญของพวกเรากันมากเลยค่ะ


ความประทับใจไม่รู้ลืมเลือนในทุกปี และในปีนี้ก็เช่นกันค่ะ ที่ทุกท่านได้มาร่วมงานบุญกฐินของคณะเสบียงสวรรค์โดยมีอาจารย์เจนญาณทิพย์ เป็นผู้นำบุญ โดยที่ทุกท่านได้มารวมและมาร่วมกันทำบุญที่ยิ่งใหญ่นี้เป็นจำนวนมากซึ่งเป็นการมารวมตัวกันร่วมสร้างบุญกุศลที่มีเป้าหมายเดียวกันคือการสร้างบุญทอดกฐินร่วมสร้างวิหารทานที่จะดำรงคงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาที่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สั่งสอนหลักธรรมเอาไว้ค่ะ

จี๊ดขออนุโมทนาบุญกับผู้มีส่วนร่วมงานบุญและผู้ร่วมบุญและผู้ยินดีในบุญกุศลในครั้งนี้อีกครั้งค่ะ


จี๊ดจ๊าด

421

กระทู้

2043

โพสต์

1หมื่น

เครดิต

ผู้ดูแลพิเศษ

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
18459
 เจ้าของ| โพสต์เมื่อ 2019-10-22 14:59:58 | แสดงโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย เจนญาณทิพย์ เมื่อ 2019-10-22 15:05


โพสต์นี้ยังมีเนื้อหาเพิ่มเติม

คุณจำเป็นต้อง เข้าสู่ระบบ ก่อนจึงจะสามารถดูและดาวน์โหลดไฟล์แนบได้ หากยังไม่มีบัญชีหรือยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณาลงทะเบียน

x

421

กระทู้

2043

โพสต์

1หมื่น

เครดิต

ผู้ดูแลพิเศษ

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
18459
 เจ้าของ| โพสต์เมื่อ 2019-10-22 15:02:52 | แสดงโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย เจนญาณทิพย์ เมื่อ 2019-10-22 15:04

โพสต์นี้ยังมีเนื้อหาเพิ่มเติม

คุณจำเป็นต้อง เข้าสู่ระบบ ก่อนจึงจะสามารถดูและดาวน์โหลดไฟล์แนบได้ หากยังไม่มีบัญชีหรือยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณาลงทะเบียน

x

421

กระทู้

2043

โพสต์

1หมื่น

เครดิต

ผู้ดูแลพิเศษ

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
18459
 เจ้าของ| โพสต์เมื่อ 2019-10-22 15:07:21 | แสดงโพสต์ทั้งหมด
โพสต์นี้ยังมีเนื้อหาเพิ่มเติม

คุณจำเป็นต้อง เข้าสู่ระบบ ก่อนจึงจะสามารถดูและดาวน์โหลดไฟล์แนบได้ หากยังไม่มีบัญชีหรือยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณาลงทะเบียน

x

421

กระทู้

2043

โพสต์

1หมื่น

เครดิต

ผู้ดูแลพิเศษ

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
18459
 เจ้าของ| โพสต์เมื่อ 2019-10-22 15:08:49 | แสดงโพสต์ทั้งหมด

โพสต์นี้ยังมีเนื้อหาเพิ่มเติม

คุณจำเป็นต้อง เข้าสู่ระบบ ก่อนจึงจะสามารถดูและดาวน์โหลดไฟล์แนบได้ หากยังไม่มีบัญชีหรือยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณาลงทะเบียน

x

อัพเกรด  73.76%

0

กระทู้

132

โพสต์

3819

เครดิต

Master

Rank: 4

เครดิต
3819
โพสต์เมื่อ 2019-10-24 19:03:12 | แสดงโพสต์ทั้งหมด
อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ สาธุ สาธุ สาธุ

อัพเกรด  50%

0

กระทู้

11

โพสต์

350

เครดิต

Senior

Rank: 3Rank: 3

เครดิต
350
โพสต์เมื่อ 2019-10-25 12:56:18 | แสดงโพสต์ทั้งหมด
อนุโมทนาสาธุค่ะ
หิริ โอตัปปะ

อัพเกรด  22.67%

0

กระทู้

313

โพสต์

1520

เครดิต

Master

Rank: 4

เครดิต
1520
โพสต์เมื่อ 2019-10-25 22:37:09 | แสดงโพสต์ทั้งหมด
อนุโมทนา สาธุค่ะ

อัพเกรด  8.33%

0

กระทู้

22

โพสต์

225

เครดิต

Senior

Rank: 3Rank: 3

เครดิต
225
โพสต์เมื่อ 2019-10-27 19:59:49 | แสดงโพสต์ทั้งหมด
เป็นทริปแห่งปีที่รอคอย​และรู้สึกว่าจะต้องไม่พลาดและในทุกปีบุญก็ยิ่งใหญ่มากขึ้นเรื่อยเรื่อยเลย​ จำนวนเงินทำบุญก็มากขึ้นทุกปีเลย​ รู้สึกปลื้มใจที่ได้มีโอกาสมาเก็บสะสมบุญในทริปกฐินนี้​ ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะ​ และก็คิดว่าทริปหน้าก็จะมาเก็บสะสมบุญอีกแน่นอนเลยค่ะ​

สมาชิกที่เพิ่งอ่านหัวข้อนี้

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับโพสต์นี้ได้ เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

รายชื่อผู้กระทำผิด|อุปกรณ์เคลื่อนที่|Archiver|อาจารย์เจน.com

GMT+7, 2020-8-4 00:34 , Processed in 0.071663 second(s), 23 queries .

Copy right © 2013 อาจารย์เจน.com.

Web Design By modifydiscuz.com

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้