เปิดรับบริจาคปัจจัยทำบุญส่วนที่ขาดของสำนักปฏิบัติธรรมค่ะ - ห้อง สำนักปฏิบัติธรรมวิปัสสนาญาณ อาจารย์เจน.com

อาจารย์เจน.com

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ดู: 900|ตอบ: 6

เปิดรับบริจาคปัจจัยทำบุญส่วนที่ขาดของสำนักปฏิบัติธรรมค่ะ

[คัดลอกลิงก์]

415

กระทู้

2009

โพสต์

1หมื่น

เครดิต

ผู้ดูแลพิเศษ

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
18342
โพสต์เมื่อ 2020-2-19 14:27:41 | แสดงโพสต์ทั้งหมด |โหมดอ่าน
เปิดรับบริจาคปัจจัยทำบุญส่วนที่ขาดของสำนักปฏิบัติธรรม

สวัสดีค่ะ ดิฉันอาจารย์เจน ญาณทิพย์ ขอเปิดรับบริจาคในส่วนที่ขาดของสำนักปฏิบัติธรรมวิปัสสนาญาณอาจารย์เจน ญาณทิพย์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เนื่องจากมีปัญหาต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นต้องขอรับบริจาคเงินเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขและซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดเสียหายตามเรือนต่าง ๆ และในส่วนที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินค่ะ ดังคำโบราณที่ว่า ใดใดในโลกล้วนอนิจจัง ก็เหมือนกับการก่อสร้างเรือนต่าง ๆ ของสำนักปฏิบัติธรรมฯ ค่ะ เพราะปัญหาที่ได้พบเจอและต้องแก้ไขกันไปตามส่วนนั้น ๆ ค่ะ เมื่อทำการก่อสร้างเรือนต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ปัญหาที่ตามมาก็คือการต้องซ่อมบำรุงให้มีสภาพดีขึ้นและแข็งแรงคงทนค่ะ ดังนั้น จึงต้องมีค่าใช้จ่ายที่เป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นค่ะ เพราะที่ผ่านมาที่ได้เปิดรับบริจาคไปนั้น ไม่เพียงพอสำหรับการซ่อมแซมส่วนต่างๆ ค่ะ จึงทำให้ประสบปัญหาในส่วนนี้ โดยจะได้ชี้แจงเป็นเรื่อง ๆ ดังนี้ค่ะ


ติดราวสแตนเลสรอบระเบียงเรือนนอนหญิง ด้วยขณะนี้เรือนนอนหญิงได้สร้างเสร็จแล้วแต่ยังขาดในส่วนของราวสแตนเลสค่ะ ซึ่งราวสแตนเลสนี้จะใช้เป็นรั้วกั้นเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะทำให้ผู้ปฏิบัติเดินพลัดตกลงมาได้ค่ะ เพราะเรือนนอนหญิงนี้มีระเบียงสูงจากพื้นดินมากค่ะ เนื่องจากเรือนนอนหญิงได้ใช้งบประมาณในการก่อสร้างบรรลุตามวัตถุประสงค์แล้ว ยกเว้นแต่ในส่วนของรั้วรอบระเบียงยังไม่มีเงินค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ค่ะ เพราะการขอรับบริจาคสร้างเรือนนอนหญิงไม่ได้รวมในเรื่องของรั้วรอบระเบียง แต่ด้วยความที่ทางสำนักปปฏิบัติธรรมฯ  มีเรื่องค่าใช้จ่ายในเรือนอื่นที่ต้องสร้างและเงินที่ขอรับบริจาคต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในแต่ละเรื่องในแต่ละงานโดยที่ผู้บริจาคได้อธิษฐานจิตมาด้วยแล้วค่ะ


ขณะนี้เรือนนอนหญิงสำเร็จแล้ว ขาดเพียงรั้วกั้นระเบียงเรือน ซึ่งดิฉันต้องการจะให้มีการเปิดปฏิบัติธรรมโดยใช้เรือนนอนหญิงที่มีความกว้างและโล่งค่ะ ซึ่งมีความพร้อมที่จะสามารถเปิดปฏิบัติธรรมได้ไปพลาง ๆ ก่อนค่ะ  ดังนั้น ดิฉันจึงมีความจำเป็นที่ต้องขอรับบริจาคราวสแตนเลส 304 โดยใช้สแตนเลสคุณภาพดี มีความแข็งแรงคงทนค่ะ ซึ่งในส่วนของรั้วรอบระเบียงนี้ยังไม่มีเจ้าภาพค่ะ หากท่านใดมีความประสงค์จะขอเป็นเจ้าภาพ หรือบริจาคตามกำลังศรัทธา ท่านสามารถทำบุญแบบใดก็ได้ค่ะ แต่บุญใดก็ตามที่ท่านมีกำลังมากและสามารถเติมเต็มบุญนั้นได้ ท่านย่อมเป็นผู้ได้ผลบุญที่พลันสำเร็จนั้น ซึ่งมีอานิสงส์บุญมากค่ะ

น้ำฝนที่ตกลงมา สำนักปฏิบัติธรรมฯ ตั้งอยู่ติดกับภูเขาทุกครั้งที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักครั้งใดน้ำฝนก็จะไหลหลากลงมาจากภูเขาและทำให้เกิดการกัดเซาะพื้นดินบางครั้งก็พังทลายลงมา จึงต้องทำการปรับพื้นหน้าดินให้เรียบร้อยและในบางครั้งต้องจ้างรถเครนเพื่อมาไถกลบหน้าดินค่ะ ซึ่งการจ้างรถเครนในพื้นที่ท้องถิ่นราคาแพงและหาคนรับจ้างก็ยากมากค่ะ  และในแต่ละครั้งของการว่าจ้างต้องมีค่าใช้จ่ายในการจ้างโดยเฉพาะในเขตพื้นที่อย่างนี้ค่อนข้างแพงค่ะ  ซึ่งดิฉันได้พยายามอย่างที่สุดแล้วเพื่อสำนักปฏิบัติธรรมฯ ที่ทุกท่านได้มอบความไว้วางใจให้ดิฉันดำเนินการสร้างสำนักปฏิบัติธรรมฯ เพราะเงินทุกบาททุกสตางค์เป็นของทุกท่านผู้บริจาคค่ะ แต่การใช้จ่ายสิ่งใดก็ต้องประหยัดมากที่สุดค่ะ


ดังนั้น จึงต้องช่วยกันประหยัดค่าใช้จ่ายในทุกส่วนค่ะ โดยดิฉันต้องมอบหมายหน้าที่ให้กับน้อง ๆ ที่เดินทางมาช่วยงานที่สำนักปฏิบัติธรรมฯ ให้ช่วยกันปรับหน้าดินให้แน่นหนาไม่พังทลายค่ะ ซึ่งในการนี้ต้องซื้อสิ่งของเพื่อใช้งานประเภทอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น จอบ คราด ฯลฯ เพื่อนำมาใช้ในการปรับกลบหน้าดินค่ะ และอุปกรณ์ที่มีอยู่ก็ชำรุดใช้การไม่ได้เพราะได้ใช้งานมามากและเป็นไปตามสภาพค่ะ แต่เงินที่จะหาซื้อมาใหม่ก็ต้องคิดคำนึงถึงรายจ่ายอื่น ๆ อีกค่ะ แต่ในครั้งนี้มีความจำเป็นจริง ๆ ที่จะต้องซื้อใหม่แล้วเพราะจะหยิบใช้อุปกรณ์ใดก็เสียหายไปหลายอย่างใช้ไปทั้งที่อุปกรณ์นั้น ๆ ชำรุดไปมากค่ะ

ต้นหญ้าท่วมสูง   ที่สำนักปฏิบัติธรรมฯ เป็นพื้นดินส่วนใหญ่จึงทำให้เกิดมีต้นหญ้านานาชนิดเจริญเติบโตเร็ว ซึ่งต้นหญ้ารกชันและสูง สภาพพื้นดินเต็มไปด้วยต้นหญ้าแลดูรกเต็มครอบคลุมพื้นที่แทบจะทั่วสำนักฯ  เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเรื่องต่อมาก็คือสัตว์เลื้อยคลานต่าง ๆ อาทิเช่น สัตว์มีพิษพวกแมลงป่อง  ตะขาบ และงูมีพิษ ฯลฯ  ซึ่งที่ผ่านมา คนที่ไปทำงานที่สำนักก็ได้พบเจอบ่อยมากแต่ต้องระวังตนเองค่ะ และทุกครั้งที่มาทำงานสำนักปฏิบัติธรรมฯ ต้องมีทีมตัดหญ้าและตัดต้นไม้เพื่อเคลียร์ทางให้โล่งเตียนเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากสัตว์ร้ายที่มีพิษดังกล่าวค่ะ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นมากที่สุดในเรื่องนี้ค่ะ โดยจะต้องใช้เครื่องตัดหญ้าที่เป็นตัวช่วยสำคัญที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าน้ำมันเครื่องเพื่อใช้สำหรับตัดหญ้าด้วยค่ะ เรื่องนี้เป็นปัญหาหนักมาก และดิฉันได้ให้ความสำคัญกับทุกคนที่มาสำนักฯ หากไม่ทำให้สะอาดโล่งเตียนก็จะเป็นภัยกับคนที่มาปฏิบัติธรรมและเจ้าหน้าที่ค่ะ เนื่องจากพื้นที่ที่หญ้าเกิดขึ้นมาดังกล่าวนั้น จะต้องทำการตัดหญ้าตลอดทั้งวัน และการตัดหญ้าตลอดทั้งวันก็จะต้องใช้เงินไปหาซื้อน้ำมันเครื่องเพื่อนำมาเติมในเครื่องตัดหญ้าค่ะ และล่าสุดเครื่องตัดหญ้าก็เสียไปหลายเครื่อง จึงมีความจำเป็นมากที่ต้องขอรับบริจาคในส่วนนี้ด้วยค่ะ

วัสดุอุปกรณ์/น้ำยาล้างห้องอาบน้ำและห้องสุขา  จำพวกวัสดุอุปกรณ์ห้องอาบน้ำและห้องสุขา เรื่องนี้ก็มีปัญหาพอสมควรค่ะ อาทิเช่น  เกิดน้ำรั่วซึม  ท่อน้ำแตก  วัสดุสุขภัณฑ์ห้องน้ำแตกชำรุด รวมทั้งการขัดล้างห้องอาบน้ำและห้องสุขา ที่มีความจำเป็นต้องหาซื้อน้ำยาขัดล้างห้องอาบน้ำและห้องสุขาเพื่อทำความสะอาดค่ะ รวมทั้งต้องใช้เงินในการซื้อวัสดุอุปกรณ์การขัดล้างต่าง ๆ และวัสดุสุขภัณฑ์ห้องน้ำ ซึ่งทุกสิ่งอย่างก็ต้องใช้เงินในการซื้อหามานะคะ ประกอบกับห้องน้ำและห้องสุขามีการใช้งานตลอดและต้องทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอที่สำคัญเป็นเงินของทุกท่านที่บริจาคมาค่ะ ดิฉันจะต้องรักษาเงินและใช้เงินของทุกท่านเป็นอย่างดีค่ะ นอกจากนี้ทางสำนักปฏิบัติธรรมฯ มีความจำเป็นต้องใช้ประจำและสม่ำเสมอค่ะ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่ทางสำนักปฏิบัติธรรมฯ ไม่มีปัจจัยในส่วนนี้ บางครั้งดิฉันต้องออกค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เองค่ะ ดิฉันจึงมาพิจารณาแล้วว่า ควรต้องเปิดขอรับบริจาคในส่วนนี้ค่ะ ซึ่งเป็นเรื่องหนักมากด้วยเช่นกันค่ะ

นกพิราบ  เหล่านกพิราบทั้งหลายบินมาจากไร่ข้าวโพดเพราะโดนเขาไล่ยิงมาค่ะ และนกพิราบเหล่านี้ก็พากันบินมาที่สำนักปฏิบัติธรรมฯ  ปัญหาก็คือพวกนกพิราบบินมาเกาะอยู่บนหลังคาและบางตัวก็มุดเข้าไปใต้หลังคาเรือนต่างๆ แล้วได้ขับถ่ายมูลเสียออกมาทำให้ฝ้าเพดานโดนกัดกร่อนจากมูลนกพิราบหลายจุดจนเกิดความ เสียหายจนต้องช่วยกันอุดหลังคา และเปลี่ยนฝ้าเพดานต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากค่ะ จากที่ได้ชี้แจงมานี้ทุกส่วนก็มีความจำเป็นต้องใช้เงินในการดำเนินการค่ะ
ดิฉันได้ชี้แจงในเบื้องต้นเท่านั้นค่ะ และยังมีอีกหลายเรื่องที่ดิฉันไม่ได้นำมาแจ้งให้ทราบ เพราะเป็นรายละเอียดปลีกย่อย ซึ่งก็เป็นค่าใช้จ่ายด้วยกันทั้งสิ้นค่ะ

การขอรับบริจาค
กองทุนละ 2,500 บาท
ตามกำลังศรัทธา

จากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นและสำคัญมากค่ะ เพราะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นส่วนที่อยู่นอกเหนือการควบคุมค่าใช้จ่ายค่ะ ซึ่งเป็นส่วนปลีกย่อยแต่จำเป็นอย่างยิ่งค่ะ


สำหรับค่าพาหนะเดินทางของดิฉันและทีมที่เดินทางไปทำงานที่สำนักปฏิบัติธรรมฯ ทุกคนได้ออกค่าใช้จ่ายส่วนตัวของตนเองค่ะ  โดยไม่ได้นำเงินของสำนักปฏิบัติธรรมฯ มาใช้จ่ายค่ะ และเรื่องอาหารการกินน้อง ๆ ที่เดินทางไปทำงานนั้น ดิฉันกับพี่รุ้งได้ใช้เงินส่วนตัวออกค่าใช้จ่ายเลี้ยงอาหารให้กับน้อง ๆ และเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายค่าอาหาร ดิฉัน พี่รุ้ง และคุณแม่ ได้ช่วยกันประกอบอาหารเพื่อให้ทุกคนได้อิ่มท้อง เมื่อทุกคนอิ่มท้องก็จะสามารถใช้ร่างกายไปทำงานบุญที่สำนักปฏิบัติธรรมฯ อย่างเต็มที่ค่ะ โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปหาซื้ออาหารในเวลาที่ต้องเร่งรีบ เพราะในแต่ละครั้งที่ทุกคนไปทำงานที่สำนักฯ ต้องทำงานให้เต็มที่ ซึ่งจะได้ไม่เสียเวลาค่ะ


ด้วยอานิสงส์บุญที่ทำบุญในส่วนที่ขาดของสำนักปฏิบัติธรรมฯ ดังกล่าวข้างต้น ไม่ว่าท่านจะเกิดภพชาติใดก็ตามท่านจะเป็นผู้ที่ไม่ขัดสน ไม่ยากจนเข็ญใจ เป็นผู้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีความพร้อม มีความสะดวกสบาย เพราะท่านเป็นผู้ที่เติมเต็มในส่วนที่ขาด โดยท่านจะไม่เป็นคนที่ขาดแคลนสิ่งใดค่ะ ไม่ว่าท่านจะไปแห่งหนตำบลใดก็จะเทวดารักษา มนุษย์รักใคร่ ไม่ตกอับ คับแค้นใจ มีแต่ความสุข เพราะบุญคือความสุขค่ะ


ดิฉันขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีจิตเป็นกุศลได้ร่วมจิตร่วมใจกันสร้างสำนักปฏิบัติธรรมฯ และเพื่อจะได้เป็นผลสำเร็จแห่งบุญด้วยค่ะ และด้วยบุญกุศลใดที่ทุกท่านตั้งใจ ขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญ โดยเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมค่ะ


อาจารย์เจน ญาณทิพย์
โพสต์นี้ยังมีเนื้อหาเพิ่มเติม

คุณจำเป็นต้อง เข้าสู่ระบบ ก่อนจึงจะสามารถดูและดาวน์โหลดไฟล์แนบได้ หากยังไม่มีบัญชีหรือยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณาลงทะเบียน

x

77

กระทู้

417

โพสต์

2หมื่น

เครดิต

ผู้ดูแลพิเศษ

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
26046
โพสต์เมื่อ 2020-2-19 14:36:05 | แสดงโพสต์ทั้งหมด
จองโพสต์กระทู้ค่ะ

415

กระทู้

2009

โพสต์

1หมื่น

เครดิต

ผู้ดูแลพิเศษ

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
18342
 เจ้าของ| โพสต์เมื่อ 2020-2-19 14:36:55 | แสดงโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย เจนญาณทิพย์ เมื่อ 2020-2-19 14:41

เปิดรับบริจาคปัจจัยดังนี้ค่ะ

ร่วมทำบุญส่วนที่ขาดต่างๆ ของสำนักปฏิบัติธรรม

- กองทุนละ 2,500 บาท
- ตามกำลังศรัทธา


ท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญส่วนที่ขาดของสำนักฯ สามารถโอนปัจจัยเงินได้ที่


บัญชี คุณรุ้งตะวัน ชนะศึก
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางพลัด

เลขที่
011-256-8821 หรือ
011-256-8839 หรือ
192-2167845
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

หรือ promptpay


กรณีโอนจากต่างประเทศ ขอให้โอนผ่านช่องทาง 4 ช่องทางคือ bank, western union, TransferWise และ moneygram เท่านั้น(ไม่รับแจ้งโอนที่ส่งมาจากร้านค้าทั่วไป) และขอให้มีเศษมาด้วย เช่น 7,002,5000.73 เป็นต้น เพื่อให้สามารถตรวจสอบยอดได้สะดวกค่ะ
Bank details for donation
Account name: Ms. Rungtawan Chanasuk
Bank name:  SiamCommercial Bank, Savings account
Branch:  Bangphlad
Account Number: เลขที่ 011-256-8821 or
011-256-8839 or
192-216-7845


วิธีแจ้งโอนเงิน
- แจ้งการโอนเงิน พร้อมส่ง slip ผ่านทาง line id: @janyantip
- แจ้งการโอนเงินโดยส่ง sms ผ่านทางตู้ atm มาที่เบอร์โทรศัพท์ 089-515-5324 คุณรุ้งตะวัน (พี่สาวอ.เจน)
หมายเหตุ sms ที่ส่งผ่านทางตู้ atm ไม่ได้เป็นการแจ้งยืนยันการโอนเงินของท่าน ท่านต้องส่ง smsแจ้งรายละเอียดการโอนเงินมาให้ตรวจสอบอีกครั้งค่ะ

- ส่ง slip การโอนเงิน
ทางได้ที่
1) Line Id @jenyantip

หรือ 2) ที่อีเมลล์ jenmedia@hotmail.com หรือ 3) ส่งไปที่ใน inbox facebook page อาจารย์เจน.com
(ไม่รับแจ้งทาง facebook messenger) พร้อมแจ้งรายละเอียด ชื่อผู้ทำบุญ โดยระบุชื่อว่า "โอนทำบุญ ส่วนที่ขาดสำนักฯ "

###
ผู้มีจิตศรัทธาท่านใดที่บริจาคปัจจัยมาแล้วขอให้ท่านตรวจสอบชื่อของท่านที่หน้ากระทู้ด้วยค่ะ หากยังไม่มีชื่อของท่านขึ้นที่หน้ากระทู้ขอให้ท่านแจ้งรายละเอียดมาที่ email jenmedia@hotmail.com  ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ ###

## สำหรับการบริจาคปัจจัยทำบุญ ท่านสามารถโอนเงินมาได้เลยนะคะ ไม่ต้องลงชื่อจองไว้ก่อนค่ะ  ###


ดิฉัน อ.เจน ญาณทิพย์ พี่รุ้งตะวัน และทีมงานขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมปัจจัยมาทุกประการค่ะ
เจน ญาณทิพย์


โพสต์นี้ยังมีเนื้อหาเพิ่มเติม

คุณจำเป็นต้อง เข้าสู่ระบบ ก่อนจึงจะสามารถดูและดาวน์โหลดไฟล์แนบได้ หากยังไม่มีบัญชีหรือยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณาลงทะเบียน

x

415

กระทู้

2009

โพสต์

1หมื่น

เครดิต

ผู้ดูแลพิเศษ

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
18342
 เจ้าของ| โพสต์เมื่อ 2020-2-19 14:50:43 | แสดงโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย รุ้งตะวัน เมื่อ 2020-3-27 22:29รายชื่อผู้บริจาคปัจจัยร่วมสร้างส่วนที่ขาดของสำนักฯ

แบบกองทุนละ 2,500 บาท


1        อาจารย์เจน ญาณทิพย์ ร่วมบริจาค 1 กองทุน
2        คุณป้ออร ร่วมบริจาค 12 กองทุน
3        ศศิ อิงคนันท์ ร่วมบริจาค 4 กองทุน (เงินสด)
4        ชูชัย-ลักขณา-ชวิน-สิรวิชญ์-ชยพล โอภาสวงศ์ ร่วมบริจาค 1 กองทุน
5        ครอบครัวพงศ์พิชาธรณ์ ร่วมบริจาค 1 กองทุน
6        กิตติยา ปอแก้ว  ร่วมบริจาค 2 กองทุน
7        คุณคชฤทธิ์ ร่วมบริจาค 40 กองทุน
8        จรูญศรี วันเกิดผล ร่วมบริจาค 4 กองทุน
9        คุณกรรณิกา สุคนธนิตย์  ร่วมบริจาค 1 กองทุน
10        ปัทมพร แคมป์เบลล์ และครอบครัวที่ออสเตรเลีย ร่วมบริจาค 4 กองทุน
11        กิตติมา เวชเตง   ร่วมบริจาค 1 กองทุน
12        นางสาวอวยพร ธีระธนา  ร่วมบริจาค 1 กองทุน
13        นางสาว อังค์วรา ผลวิริยชัย  ร่วมบริจาค 1 กองทุน
14        ศิริวัลย์ โอวาทวิจัย  ร่วมบริจาค 1 กองทุน
15        พรหมปกรณ์ อภิรักษ์สุขุมาล ร่วมบริจาค 1 กองทุน
16        นายขจรพัฒน์ ธนิกรุ่งเรืองสิน นางสาว เบญญา ดิษศยานนย์ ร่วมบริจาค 1 กองทุน
17        วุฒิชัย แต้สกุลงาม ร่วมบริจาค 1 กองทุน
18        คุณสิระกร ร่วมบริจาค 2 กองทุน
19        ปริญญา ระวีกุล  ร่วมบริจาค 2 กองทุน
20        น.ส. สุพัตรา โตสิตระกูล ร่วมบริจาค 1 กองทุน
21        เปรมจิตต์ กัมมาระบุตร และครอบครัว ร่วมบริจาค 1 กองทุน
22        นายสมบัติ  นางปฏิณญา  นิรมย์มณี ร่วมบริจาค 1 กองทุน
23        ปัทมาภรณ์ วัฒนเดชและครอบครัว ปวิชญา-สุพิชชา จงพรประเสริฐ  ร่วมบริจาค 1 กองทุน
24        Socheat Keal ร่วมบริจาค 1 กองทุน
25        พฤทธิ์ เมธัสสกุล ร่วมบริจาค 1 กองทุน
26        วิไล พนาสถิต ร่วมบริจาค 1 กองทุน
27        นายศราวุธ สีเทียน และครอบครัว ร่วมบริจาค 1 กองทุน
28        วลัยพรรณ กล่อมกล่ํานุ่ม ร่วมบริจาค 1 กองทุน
29        สาวิตรี วูวงศ์ Anak agung arista Gde  ร่วมบริจาค 1 กองทุน
30        คุณธนาคม คงพัฒนสิริ และครอบครัว  ร่วมบริจาค 4 กองทุน
31        คุณสุพรพรรณ อัมภาพันธุ์กิจ , คุณธีรธัช อึ้งวัฒนะไพศาล และ สุนัขชื่อ โคริ , บราวนี่ ร่วมบริจาค 1 กองทุน
32        วันเพ็ญ งามเสาวรส ร่วมบริจาค 1 กองทุน
33        รัชนี ครุสาตะ  ร่วมบริจาค 1 กองทุน
34        ณบรรณสรณ์ ธนันชัยพงศกร ร่วมบริจาค 1 กองทุน
35        นางสาว ยลพัชร์ การบรรจงและครอบครัว ร่วมบริจาค 1 กองทุน
36        น.ส.มาลี สหวัชรัโชค ร่วมบริจาค 1 กองทุน
37        จงจินต์ สงวนพงษ์ ร่วมบริจาค 1 กองทุน
38        นายสมบัติ รัชตนรวุฒิ นส.แคทรียา เอกอัครนวกุล ดช.ธรรมธร รัชตนรวุฒิ ดช.ธีร์ธรรม รัชตนรวุฒิ  ร่วมบริจาค 1 กองทุน
39        บ.พลีสซิ่ง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ร่วมบริจาค 1 กองทุน
40        นายสุรเชษฐ์ ร้ตนศิลป์กัลชาญ น.ส.พนิดา รัตนศิลป์กัลชาญ  ร่วมบริจาค 1 กองทุน
41        พิมลพรรณ ศิระวัฒนานนท์ และครอบครัว ร่วมบริจาค 2 กองทุน
42        นาย สุรศักดิ์ ตันเรืองศรี ร่วมบริจาค 1 กองทุน
43        อรรถวิทย์ พรรธนประเทศ ร่วมบริจาค 1 กองทุน
44        ชนากานต์ ชเวิรซ์แมน ร่วมบริจาค 1 กองทุน
45        อาจารย์เจน ญาณทิพย์ ร่วมทำบุญวันเกิด 2 กองทุน
46        วิเศษ คำแสง ร่วมบริจาค 1 กองทุน
47        สุรินทร์ ธนกาญจนกุล ร่วมบริจาค 1 กองทุน
48        คุณวิสินธุ์  มาลี  มนธรัตถ์  ตันวัฒนะประทีป ร่วมบริจาค 3 กองทุน
49        จารุวรรณ ชินกร ร่วมบริจาค 1  กองทุน
50        กลัดเพชร วัฒนชัยกุลวัฒน์  ร่วมบริจาค 1  กองทุน
51        Benya McSweeney ร่วมบริจาค 1  กองทุน
52        อุดมเกียรติ-สุนทรี พรรธนประเทศ ร่วมบริจาค 1  กองทุน
53        คุณศิริรักษ์ และ คุณอิศเรศ ร่วมบริจาค 1  กองทุน
54        เตือนใจ อติวรพงศ์ และครอบครัว ร่วมบริจาค 1  กองทุน
55        นางสาวยลพัชร์ การบรรจง นายธนญชัย เทศแก้ว  ร่วมบริจาค 1  กองทุน
56        อรดี  ร่วมบริจาค 1  กองทุน
57        คุณศาธิญา นันขุนทดและ Roberto - Tommaso - Marco Passador, ปิยโรช - วาริศา ประทุมวันและนางสมบัติ นนทะวงษ์, คุณมาลิน สุขประสงค์, คุณขนิษฐา คำเรือน  ร่วมบริจาค 1  กองทุน
58        ณหทัย สวียม  ร่วมบริจาค 1  กองทุน
59        ณัฐเดช อนุวรรตน์วร และ ครอบครัว ร่วมบริจาค 1  กองทุน
60        เอกชัยและเบญญาดา หาญอุไรพงษ์ ร่วมบริจาค 1  กองทุน
61        นางสาววรณัน วรินทร์ลาภและครอบครัว ร่วมบริจาค 1  กองทุน
62        คุณชมดาว คำปาน ร่วมบริจาค 1 กองทุน
63        นพ. ก่อสกนธ์ เอื้อเฟื้อ  ร่วมบริจาค 1  กองทุน
64        กัญญ์ศิริณัฐ เสือเหลือง ร่วมบริจาค 1  กองทุน
65         คุณศิริมา , กชพร และ ดช.ปฏิณกรณ์ พรชวลิตหิรัญ ร่วมบริจาค 1 กองทุน
66        จิลดา ร่วมบริจาค 1  กองทุน
67        คุณสุพรพรรณ อัมภาพันธุ์กิจ , คุณธีรธัช อึ้งวัฒนะไพศาล และ สุนัขชื่อ โคริ , บราวนี่ และครอบครัว ร่วมบริจาค 1  กองทุน
68        คุณหลั่นยิน หงษ์ณรงค์ศิริและบุตรหลาน  ร่วมบริจาค 1  กองทุน
69        จารุวรรณ ชินกร ร่วมบริจาค 1  กองทุน
70        ว่าที่ร้อยตรี ธิติธัญ  ภักดี  และมิตร  ร่วมบริจาค 1  กองทุน
71        คุณสุขุมวิทย์-วนิดา-ดช.ประวีร์ ศักดิ์ฤทธิชัย   ร่วมบริจาค 1 กองทุน
72        สมชาย ร่วมบริจาค 2 กองทุน
73        สุนทรียา เรืองศรี ร่วมบริจาค 1  กองทุน
รวมบริจาคทั้งหมด 146 กองทุน

415

กระทู้

2009

โพสต์

1หมื่น

เครดิต

ผู้ดูแลพิเศษ

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
18342
 เจ้าของ| โพสต์เมื่อ 2020-2-19 14:51:51 | แสดงโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย รุ้งตะวัน เมื่อ 2020-3-30 23:13


รายชื่อผู้บริจาคปัจจัยร่วมสร้างส่วนที่ขาดของสำนักฯ

แบบตามกำลังศรัทธา


1        ยุพร-จิติญา หลีเกษม ร่วมบริจาค 500 บาท
2        ณัฐฏ์กฤตา ร่วมบริจาค  100 บาท
3        ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค 5,500 บาท
4        ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค 500 บาท (เงินสด)
5        ณัฐพงศ์  ร่วมบริจาค 500 บาท (เงินสด)
6        สุภัคกนก อยู่เย็น ร่วมบริจาค  1,000 บาท
7        อรรณพ เย็นใจ ร่วมบริจาค 500 บาท
8        ดุสิต ศรีจินดา  ร่วมบริจาค  1,000 บาท
9        จักรภพ ศุภกร ร่วมบริจาค  3,000 บาท (เงินสด)
10        นายสมชาย พัฒน์จันทร์หอม และ นางจอมกนก พัฒน์จันทร์หอม ร่วมบริจาค 500 บาท
11        คุณจิลดา ร่วมบริจาค  2,000 บาท
12        เนธิยา ฉัตรพันธ์  ร่วมบริจาค 500 บาท
13        พิเชษฐ์ เมืองมีศรี ร่วมบริจาค  1,000 บาท
14        ไพศาล ขาวฉลาด ร่วมบริจาค 100 บาท
15        นายวิวรรธน์​ กนกชัยพานิชกุล​ ร่วมบริจาค 200 บาท
16        นายวีรภพ ปุญญโสฬส ร่วมบริจาค 100 บาท
17        น.ส.ธนัชพร อยู่วนิชชานนท์ และครอบครัว ร่วมบริจาค 300 บาท  
18        ธนพล สังข์แก้ว ร่วมบริจาค 100 บาท
19        ณัฐกฤตา ร่วมบริจาค 99 บาท
20        พรวิการ นามวงษ์และครอบครัว  ร่วมบริจาค 300 บาท
21        นายปรัชญา ทองรอด ร่วมบริจาค 500 บาท
22        อารี ทรงศิริวัฒน์ ร่วมบริจาค 200 บาท
23        ลดาวรรณ ธนกุลอาภรณ์ ร่วมบริจาค 200 บาท
24        วลัยทิพย์ ทุมสอน ร่วมบริจาค 200 บาท
25        นายวีรพงษ์ เทพจันทร ร่วมบริจาค 300 บาท
26        น.ส.ฐิติรัตน์ พุฒศิริ ร่วมบริจาค 200 บาท
27        สุภัทธณา งามวัฒนาเจริญ ร่วมบริจาค 200 บาท
28        นายนันทวุฒิ กาญจนพิสิฐรักษ์ ร่วมบริจาค 27 บาท
29        สุรดา งามประกอบ ร่วมบริจาค 300 บาท
30        ศิริพร เฮ็สเซ่ ร่วมบริจาค 200 บาท
31        ประยุทธ เพชรบรรเจิดกุล ร่วมบริจาค 100 บาท
32        นายธนดล ก่อกุลดิลก  ร่วมบริจาค 149 บาท
33        สมัชชา ศรีคำ ร่วมบริจาค 109 บาท
34        ชนิกานต์ เกิดทรัพย์  ร่วมบริจาค 20 บาท
35        วาสนา ร่วมบริจาค 500 บาท
36        สุภาพร ธนรังสีกุล ร่วมบริจาค 200 บาท
37        สุนิสา สุภัทรา อุดมวรรณกุล ร่วมบริจาค  1,000 บาท
38        วัชริศ ชวลิตกุล   ร่วมบริจาค 29 บาท
39        ณิชา เปรมานุพันธุ์ ร่วมบริจาค 50 บาท
40        ศิริกาญจน์ ร่วมบริจาค 500 บาท
41        ฐานัน เทพหัสดิน ณ อยุธยา ร่วมบริจาค 300 บาท
42        อรไท ชูสวัสดิ์  ร่วมบริจาค 100 บาท
43        คุณกชนัช ภู่โต๊ะยาและครอบครัวทองหล่อ ร่วมบริจาค 200 บาท
44        ธิชาวิชญ์ ชูสกุล  ร่วมบริจาค 100 บาท
45        ดารากร ร่วมบริจาค 500 บาท
46        พราวพรรณ มะแมทอง  ร่วมบริจาค 500 บาท
47        ทิพาพรรณ มะแมทอง  ร่วมบริจาค 500 บาท
48        นายยศกร  จั่นเผือก  ร่วมบริจาค 40 บาท
49        สุรินทร์ ร่วมบริจาค 150 บาท
50        ณัฐณภัสสร์ ประดิษฐ์รุ่ง ร่วมบริจาค 200 บาท
51        จุไรรัตน์ พิรุณคุณากร ร่วมบริจาค 200 บาท
52        พิรามิตร ปัดถา ร่วมบริจาค 200 บาท
53        ณิชนันท์ เอื้อสิยาพันธุ์ ร่วมบริจาค 500 บาท
54        น.ส.ปรียานุช  ซื่อตรง ร่วมบริจาค 500 บาท
55        ศศิพัชร์ ภัทรเกษมฐีติ ร่วมบริจาค 300 บาท
56        นายจำลอง-นางทัศนีย์ จุลิรัชนีกร และครอบครัว  ร่วมบริจาค  1,000 บาท
57        ปิยนันท์ ชัยเดชาภินันท์ ร่วมบริจาค 200 บาท
58        กรณชัย ประเสริฐ ร่วมบริจาค  1,000 บาท
59        นายเจษฎาภรณ์ แซ่ว่าง ร่วมบริจาค 30 บาท
60        เบญจมาศ ปัญตะยัง รวิวรรณ แหนกลาง ร่วมบริจาค 500 บาท
61        ครู อรนุช ลิ้มเทียมเจริญ ร่วมบริจาค  1,000 บาท
62        ทิพวัลย์ อุดมเดชอนันต์ ร่วมบริจาค  1,000 บาท
63        นันท์นภัส เอี่ยมธีระกุล ร่วมบริจาค 200 บาท
64        กัญญาภัทร ทองขาว  ร่วมบริจาค 100 บาท
65        รสวดี แช่หลิ่ว ร่วมบริจาค 100 บาท
66        ครอบครัวดุลสวัสดิ์ ร่วมบริจาค 200 บาท
67        น.ส ณัฐนันท์ แก้วเวียง พร้อมครอบครัว ร่วมบริจาค  1,000 บาท
68        วิไลวรรณ โสโคกกรวด ร่วมบริจาค 100 บาท
69        ณัฐกร สืบสุรีย์กุล  ร่วมบริจาค  1,000 บาท
70        ปภาดา เปี่ยมทอง Mr.Steve myhill ด.ช.ธนกฤต เปี่ยมทอง ร่วมบริจาค 700 บาท
71        นายศักดิ์สิทธิ์ เกตุทอง ร่วมบริจาค 100 บาท
72        พิชญาภัสสร์ กุฎีพันธ์ ร่วมบริจาค 500 บาท
73        วิรัลริสา ปานมงคล (แบม) ร่วมบริจาค 300 บาท
74        Mr. Ream Hem and wife ร่วมบริจาค 300 บาท
75        Miss Samang Kao ร่วมบริจาค 100 บาท
76        นาง วิภาดา รักษ์เผ่า ร่วมบริจาค  1,000 บาท
77        นางสุนิสา ดวงชะรา, ว่าที่ ร.ต. อิทธิพล ลาบุตร, นางสาวอารยา ภูกัน ร่วมบริจาค  1,000 บาท
78        มณฑาทิพย์ มานะนาวิกผล ร่วมบริจาค 300 บาท
79        สุภาฤทธิ์ น้อยเมืองเปลือย  ร่วมบริจาค 100 บาท
80        ธนกร แสงศิวะฤทธิ์ ร่วมบริจาค 1,000 บาท
81        ฐิติ​รัตน์ ​แสง​ศิวะ​ฤทธิ์​ ร่วมบริจาค 1,000 บาท
82        นายอภิชา บุญ​ศุภลักษณ์​ ร่วมบริจาค 300 บาท
83        นายนราธร ศุภลักษณ์ ร่วมบริจาค 200 บาท
84        กัญญาภัค  ร่วมบริจาค 100 บาท
85        วนิดา  วิศวนิเวศ  ร่วมบริจาค 500 บาท
86        กรกันยา กิจนำพัชมณ และวิทวัส เลาหพูนรังษี  ร่วมบริจาค 200 บาท
87        ลัดดา ชูเกียรติศิริชัย  ร่วมบริจาค 500 บาท
88        ชัญชนันท์ ร่วมบริจาค 119 บาท
89        ณัฏฐชัย​ โชติ​พิบูลย์​ทรัพย์  ร่วมบริจาค 300 บาท
90        ชยาทิต - ธีระ ก้องเกียรติยศ ร่วมบริจาค 101 บาท
91        เยาวเรศ พนังจำรัส ร่วมบริจาค 1,500 บาท
92        เกสรา ครองแถว และครอบครัว ร่วมบริจาค 1,000 บาท
93        น.ส.ชมนารถ  กล่ำเงิน ร่วมบริจาค 100 บาท
94        ไพศิฐ  ร่วมบริจาค 199 บาท
95        ชุติมณฑ์ ร่วมบริจาค 100 บาท
96        นางยุวดี แสนเดช ดช.ปาณัทพงษ์ แสนเดช  นาย(จอ.)เดชแสน แสนเดช ร่วมบริจาค 300 บาท
97        คุณธนพล-คุณปิ่นปินัทธ์ และคุณธนกฤต ชัยชนะวงศ์   ร่วมบริจาค 888 บาท
98        ณัฏฐยา เอื้อเฟื้อ ร่วมบริจาค 100 บาท
99        ศรัณย์ภร ชำนาญป่า ร่วมบริจาค 200 บาท
100        กรองกาญจน์ สัตยุตม์ และเดชณรงค์ ดุงแผ้ว ร่วมบริจาค 100 บาท
101        สุรพจน์ เที่ยงตรงภิญโญ  ร่วมบริจาค 1,000 บาท
102        ฐกร บุญญาวงศ์  ร่วมบริจาค 100 บาท
103        ณิชชาภัทร คุณทวีนิธิ  ร่วมบริจาค 100 บาท
104        มณฑาทิพย์ จันทร์หุน ร่วมบริจาค 100 บาท
105        สุวรรณา สุวรรณเลิศ และครอบครัว  ร่วมบริจาค 500 บาท
106        คุณวิภา ตั้งเตรียมใจ  ร่วมบริจาค 800 บาท
107        คุณกนกวรรณ บุญเดชและครอบครัว ร่วมบริจาค 200 บาท
108        ทิพรดา กันตังกุล ร่วมบริจาค 500 บาท
109        ชนะ-ศิริกุล-พัชรา-สามารถ โกศลไชยบุตร และ ครอบครัว  ร่วมบริจาค 600 บาท
110        นิติ สุขเจริญ  ร่วมบริจาค 500 บาท
111        น.ส.สุวดี จางอิสระกุล ร่วมบริจาค 500 บาท
112        นายวัชระ ปัญญาธีระและครอบครัว  ร่วมบริจาค 10 บาท
113        เอกชัย พีระสงคราม  ร่วมบริจาค 509 บาท
114        ทัตติยา ปลีหจินดา ร่วมบริจาค 20 บาท
115        วรเทพ เอี่ยมอาจหาญ  ร่วมบริจาค 100 บาท
116        วราภรณ์ ร่วมบริจาค 400 บาท
117        นาย วิโรจน์ มงคลญานวรัตน์ ร่วมบริจาค 100 บาท
118        กัมพล(ตู่) เลี่ยมสกุล และครอบครัว ร่วมบริจาค 200 บาท
119        สันติและด.ช.วริทธิ์นันท์ สกุลกลางและกุศลิน ส่งสัมพันธ์สกุล ร่วมบริจาค 80 บาท
120        ลวิตรา ร่วมบริจาค 100 บาท
121        นางสาว กัลยา พลบุตร ร่วมบริจาค 100 บาท
122        อวยพร ภูมี  ร่วมบริจาค 700 บาท
123        ณัฐฏ์กฤตา ร่วมบริจาคเพิ่ม  100 บาท
124        นายสมชาย พัฒน์จันทร์หอม และนางจอมกนก พัฒน์จันทร์หอม ร่วมบริจาค 500 บาท
125        ฤดี  ร่วมบริจาค 100 บาท
126        ปุญชรัสมิ์ ร่วมบริจาค 500 บาท
127        ณัฐรินีย์  จินดาบรรเจิดและครอบครัว  ร่วมบริจาค 209 บาท
128        ปิยนันท์ เลาหบุตร ร่วมบริจาค 500 บาท
129        นางสาว​สุพิชชา​ โพธิ์​กระ​สังข์​ ร่วมบริจาค 100 บาท
130        คุณ นงลักษณ์  ปานประชาติ  ร่วมบริจาค 100 บาท
131        น.ส.ม้วย แซ่ตั้ง ร่วมบริจาค 100 บาท
132        น.ส.ธนพร สหวัชรีโชคและนายเมธา แซ่อุ้ย ร่วมบริจาค 100 บาท
133        นงลักษณ์ กฤษทวี และดวงฤทัย ธำรงโชติ ร่วมบริจาค 1,000 บาท
134        คุณเกรียงไกร ลิ้มเจริญ  ร่วมบริจาค 1,000 บาท
135        สิรินภัส เตชะพรประเสริฐ  ร่วมบริจาค 100 บาท
136        ปาณสกุณ ทักษิณวราจาร และครอบครัว ร่วมบริจาค 1,500 บาท
137        อิสรีย์  ธนบูลย์นันทกูล ร่วมบริจาค 200 บาท
138        นภาลัย แซ่อึ้ง  ร่วมบริจาค 300 บาท
139        นส.ธัญญาศิริ ศรีจารุเสถียร ร่วมบริจาค 200 บาท
140        ธนเสฏฐ์ พงษ์หิรัญนภัทรและครอบครัว ร่วมบริจาค 95 บาท
141        สิตา โกมลสิงห์   ร่วมบริจาค 1,000 บาท
142        กาญจนา ศรีสวนกาญจน์ และครอบครัว  ร่วมบริจาค 200 บาท
143        ดช.ภูวณัฎฐ์ จีรวัฒนานนท์ และครอบครัว  ร่วมบริจาค 100 บาท
144        ประดิษฐ์ ศรีจงใจ ร่วมบริจาค 500 บาท
145        นายทศพล ศรีบาล  ร่วมบริจาค 250 บาท
146        สุรภา  เสถียรบูรณ์ ร่วมบริจาค 500 บาท
147        อรนรินทร์ เรืองเบญจสกุล ร่วมบริจาค 1,000 บาท
148        นภัสนันท์ ร่วมบริจาค 200 บาท
149        บุณฑริกา ถาวรศักดิ์   ร่วมบริจาค 105 บาท
150        อัญมณี   ร่วมบริจาค 500 บาท
151        พิมพ์ลดา  ร่วมบริจาค 700 บาท
152        ณัฐพร สีสาโหล่น ร่วมบริจาค 200 บาท
153        พีระพงษ์ กิตติรักษนนท์ ร่วมบริจาค 200 บาท
154        ณัฐชยา สุจริตกุล  ร่วมบริจาค 100 บาท
155        คุณวาสนา ประสานสุข ร่วมบริจาค 100 บาท
156        สุนิดา แซ่ว่อง  ร่วมบริจาค 147 บาท
157        เบญจมาศ  ร่วมบริจาค 250 บาท
158        สุภารัตน์ บูรณะกรณ์ และครอบครัว  ร่วมบริจาค 200 บาท
159        ชลลดา นาคมณี  ร่วมบริจาค 300 บาท
160        นายธนวิชญ์ วงษ์ท้าว และครอบครัว ร่วมบริจาค 998 บาท
161        ปรียาวรรณ สิทธิพรธนรักษ์ และครอบครัว ร่วมบริจาค 500 บาท
162        นางสาวปาริฉัตร พันธุ์พินิจ ร่วมบริจาค 500 บาท
163        สุชาดา ชัชวาลย์ ร่วมบริจาค 300 บาท
164        ธนภัทร สุขสวัสดิ์  ร่วมบริจาค 100 บาท
165        นายประเสริฐศักดิ์ พิทักษ์  ร่วมบริจาค 100 บาท
166        นายกิตติ์ ทองบ่อ ร่วมบริจาค 500 บาท
167        สุรีย์ ทองสมบัติพาณิช ร่วมบริจาค 500 บาท
168        นายเกษมศักดิ์ ศรีคง ร่วมบริจาค 888 บาท
169        น.ส.รุจิรา ทวีสุข ร่วมบริจาค 300 บาท
170        คุณศศิธร บัวประดิษฐ์และครอบครัว ร่วมบริจาค 1,000 บาท
171        น.ส.สุกฤตยา วุฒานุสร ร่วมบริจาค 200 บาท
172        นายอุเทน - นส.ภรณ์ภัสสรณ์ ศรีธรรมา และครอบครัว  ร่วมบริจาค 100 บาท
173        รุ่งอาภา เอกณรงค์พาณิชย์และครอบครัว ร่วมบริจาค 200 บาท
174        เดือนเพ็ญ พูนศรี ร่วมบริจาค 340 บาท
175        นายพงษ์สิทธิ์ แสงเมือง ร่วมบริจาค 100 บาท
176        สิริลักษณ์ พรมสุคนธ์ ร่วมบริจาค 289 บาท
177        นายธนกร อ่างคำ ร่วมบริจาค 100 บาท
178        คุณอัญญาณี ศิริแก้ว  ร่วมบริจาค 200 บาท
179        คุณยุทธชัย สิมมา ร่วมบริจาค 100 บาท
180        ด.ญ.พัทธนันท์ สิมมา  ร่วมบริจาค 40 บาท
181        ส.ต.ท.ภัทรพงศ์​ สังข์มัน​และครอบครัว  ร่วมบริจาค 500 บาท
182        ประทีป ภูยงค์ ร่วมบริจาค 200 บาท
183        คุณาวุฒิ อนุเวช  ร่วมบริจาค 159 บาท
184        คุณมานพ มีแก้ว ร่วมบริจาค 100 บาท
185        นายวิโรจน์ ธีรอภิศักดิ์กุล และครอบครัว  ร่วมบริจาค 1,000 บาท
186        บุศย์รินทร์  เจียรนัยกูร ร่วมบริจาค 500 บาท
187        วรางคณา ชูขาว และครอบครัว ร่วมบริจาค 300 บาท
188        คุณไทย มั่นคง  ร่วมบริจาค 100 บาท
189        คุณตา คุณยาย สุนันท์ สุนันทา ขันอาสา  ร่วมบริจาค 500 บาท
190        คุณคนึง ภัทรโกศล ร่วมบริจาค 333 บาท
191        อันชรา หน่อแก้ว ร่วมบริจาค 500 บาท
192        ฤทัยรัตน์ แซ่เฮ้ง  ร่วมบริจาค 200 บาท
193        พงศ์ภรณ์  ร่วมบริจาค 500 บาท
194        สายทิพย์ สินพูลอนันต์ ร่วมบริจาค 500 บาท
195        คชาพร รุ่งวิถีชัยพร  ร่วมบริจาค 100 บาท
196        ณัฏฐ์กฤตา ร่วมบริจาค 100 บาท
197        ภัทรวดี แมทสัน พร้อมครอบครัว ร่วมบริจาค 559 บาท
198        วราพร จิตตานุปัทมา  ร่วมบริจาค 300 บาท
199        ครอบครัว ด.ช ชุติเทพ โสภาพักตร์ ร่วมบริจาค 500 บาท
200        นายนรวิชญ์ ทองล้วน   ร่วมบริจาค 200 บาท
201        นาย​วรรณ​ไชย​สาย​คำ​เลิศ​และ​คุณ​แม่​สาคร​ศรี​โสภณ​  ร่วมบริจาค 100 บาท
202        กิตติยา ปอแก้ว  ร่วมบริจาค 212 บาท
203        นางสาวจิดาภา ภู่ประดิษฐ์และนางสาวดิสนีย์ สิงหวรเศรษฐ์
204        อรรถสิทธิ์ ร่วมบริจาค 20 บาท
205        อรวรรณ จึ่งสกุล ร่วมบริจาค 200 บาท
206        ณภัค ร่วมบริจาค 100 บาท
207        ชัยพร ตรีวิวิรรธน์ ร่วมบริจาค 500 บาท
208        อัญชรี อร่ามทอง ร่วมบริจาค 100 บาท
209        ประไพพรรณ โพธิ์ขุนทด ร่วมบริจาค 100 บาท
210        คุณเยาวเรศ จีระเรืองรัตนา ร่วมบริจาค 1,000 บาท
211        เดชณรงค์ ดุงแผ้ว และกรองกาญจน์ สัตยุตม์ และครอบครัว ร่วมบริจาค  100 บาท
212        นส. วราพร มีสวัสดิ์ และ ครอบครัว  ร่วมบริจาค 809 บาท
213        ธนพร ศรแจ่ม ร่วมบริจาค 200 บาท
214        ณัฏฐวดี ร่วมบริจาค 1,000 บาท
215        ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค 1,000 บาท
216        สุวรรณ กาละเมฆ ร่วมบริจาค  150 บาท
217        คุณาภรณ์​  นานช้า, คุณพ่อ​บุญรอบ​ -​ คุณแม่​ ปรีชาวรรณ​ นานช้า​ ครอบครัว​นานช้า​ และคุณเบล​ สดากร ร่วมบริจาค 200 บาท
218        บาลิกา  ฉิมพาลี ร่วมบริจาค 600 บาท
219        ดนุพัฒน์ รักอักษร  ร่วมบริจาค  100 บาท
220        สำรวย พุ่มพวง  ร่วมบริจาค  700 บาท
221        นางสาวรุ่งนภา สมนาค และครอบครัว ร่วมบริจาค 200 บาท
222         ราตรี ชินเพ็ง ร่วมบริจาค 1,000 บาท
223        Sophie Rodkaew  ร่วมบริจาค  1,000 บาท
224        คุณฉลวย ธะนะไชย ร่วมบริจาค  1,000 บาท
225         คุณกานดา ธะนะไชย ร่วมบริจาค  3,000 บาท
226        คุณสุกิจ    อรุณานนท์ชัย   ร่วมบริจาค  1,000 บาท
227        คุณทรงศรี  เจียรนัยกูร  ร่วมบริจาค  200 บาท
228        คุณอรปภา  เจียรนัยกูร  ร่วมบริจาค 500 บาท
229        สุรพจน์ เที่ยงตรงภิญโญ  ร่วมบริจาค 500 บาท
230        กัญญาภัค ร่วมบริจาค 100 บาท
231        น.ส.วิยะดา วัฒนสนธิ์ ร่วมบริจาค 200 บาท
232        ศราวุธ รองหมื่น  ร่วมบริจาค 500 บาท
233        คุณย่าทองคำ ศิริมงคล, คุณพ่อ อิศรา ศิริมงคล, คุณแม่สุทธิวรรณ ศิริมงคล, อรวรรณ ศิริมงคล, อภิชาติ ศิริมงคล, Jose Juan Verde Vargas, Kevin Verde Sirimongkol ร่วมบริจาค 1,251.96 บาท
234        พิณสิกาญจน์ อ่อนจันทร์ ร่วมบริจาค  2,000 บาท
235        สมบูรณ์, กนกวรรณ, ธัชพล  นุกูลอุดมพานิชย์  ร่วมบริจาค  1,000 บาท
236        น.ส.ชนิตา จักรจรัส ร่วมบริจาค  2,000 บาท
237        Nittaya Canavan ร่วมบริจาค  3,164.40 บาท
238        ลฎาภา ประสาทกุล  ร่วมบริจาค 200 บาท
239        นายสมบัติ   นางปฏิณญา   นิรมย์มณี ร่วมบริจาค 216 บาท
240        พิสมัย ปัตตายะโส, นางกันหา ปัตตายะโส และครอบครัว ร่วมบริจาค 500 บาท
241        น.ส. หอม    อินยงค์ ด.ญ. ศรัณย์รัชต์  อินยงค์ ร่วมบริจาค 1,000 บาท
242        ปัจจัยบรรยายธรรมของอาจารย์เจน ญาณทิพย์ จำนวน 2,000 บาท
243        คุณพัชรี เจียรนัยกูร,คุณพรชนัน จารุธัญลักษณ์,คุณสิรภพ  จารุธัญลักษณ์   ร่วมบริจาค  500 บาท
244        วสุธร ราชาธรรมกุล  ร่วมบริจาค  500 บาท
245        นางสาวชุติมา -   สุทธิวรรณ ธรรมจริยาพงศ์  และครอบครัว  ร่วมบริจาค 1,000 บาท
246        จุฑานาถศุข  ร่วมบริจาค 222 บาท
247        พรทิพย์ ไชยวีระ ร่วมบริจาค 234 บาท
248        อรไท ชูสวัสดิ์  ร่วมบริจาค 200 บาท
249        ณัฐกร, ณัฐกานต์ และครอบครัว ร่วมบริจาค 200 บาท
250        ณัฏฐ์กฤตา ร่วมบริจาค 100 บาท
251        ศิริพร​ สมิทธ์ธนบูรณ์ ร่วมบริจาค 200 บาท
252        โสรัจณีย์ กาญจนประภาส  ร่วมบริจาค 1,000 บาท
253        กิตติยา ปอแก้ว  ร่วมบริจาค 1,225 บาท
254        ฐานัน เทพหัสดิน ณ อยุธยา ร่วมบริจาค 200 บาท
255        ภรณ์ภัสสร ร่วมบริจาค 200 บาท
256        สิริรักษ์ ชยเมธานนท์  ร่วมบริจาค 150 บาท
257        วิรัลริสา ปานมงคล(แบม) ร่วมบริจาค 300 บาท
258        อภิพักตร์ เมนาร์ด ร่วมบริจาค 200 บาท
259        นันท์นภัส บุญถนอมวงศ์ ร่วมบริจาค 999 บาท
260        สุวรรณา อยู่สนิท  ร่วมบริจาค 100 บาท
261        อชินี ร่วมบริจาค 516 บาท
262        วิทูร ร่วมบริจาค 300 บาท
263        เพ็ญจันทร์ ช่างโทรเลข, ทองแท้ แต้มทอง, ปัณณวิชย์ ช่างโทรเลข ร่วมบริจาค 200 บาท
264        พิมพิไล มหาชัย ร่วมบริจาค 50 บาท
265        นาย วุฒิพงษ์ ศรีนวล และครอบครัว ร่วมบริจาค 1,000 บาท
266        ร้านทอง  ร่วมบริจาค  500 บาท
267        อรไท ชูสวัสดิ์ ร่วมบริจาค 200 บาท
268        มาลี สหวัชรีโชค ร่วมบริจาค  500 บาท
269        สุหทัย ร่วมบริจาค  500 บาท
270        กิตติยา ปอแก้ว  ร่วมบริจาค 208 บาท
271        ดุสิต ศรีจินดา  ร่วมบริจาค  1,000 บาท
272        กรทิพย์ ร่วมบริจาค 300 บาท
273        ร้านนวดไทยปัทมาดวงดี  ร่วมบริจาค 1,000 บาท
274        นางศรัญญา วงษ์อุดมและครอบครัว  ร่วมบริจาค 200 บาท
275        พิรามิตร ปัดถา  ร่วมบริจาค 500 บาท
276        ขวัญตา  ร่วมบริจาค 1,000 บาท
277        สุธานี วัจนะรัตน์  ร่วมบริจาค 1,000 บาท
278        กิ่งแก้ว ศรีจันทร์ ร่วมบริจาค  499 บาท
279        ธีรพงศ์ เศวตวิมลรัตน์ ร่วมบริจาค 100 บาท
280        สาลี่ ร่วมบริจาค 500 บาท
281        สโรชา ชาตรีสุนทรกุล ร่วมบริจาค 400 บาท
รวมบริจาคทั้งหมด 130,617.96   บาท

อัพเกรด  87.44%

2

กระทู้

1655

โพสต์

4435

เครดิต

Master

Rank: 4

เครดิต
4435
โพสต์เมื่อ 2020-2-29 09:09:18 | แสดงโพสต์ทั้งหมด
" ขออนุโมทนาบุญ สาธุการ ร่วมกันกับอาจารย์เจน ญาณทิพย์ พี่รุ้งตะวัน ชนะศึก ครอบครัวและผู้ร่วมบุญทุกท่าน กับการเติมเต็มในส่วนที่ขาด ณ สำนักปฏิบัติธรรมวิปัสสนาญาณ ถรอมดูแลรักษาสุขภาพด้วย คุณพระคุ้มครอง "

อัพเกรด  21.24%

0

กระทู้

98

โพสต์

1456

เครดิต

Master

Rank: 4

เครดิต
1456
โพสต์เมื่อ 2020-3-2 15:35:58 | แสดงโพสต์ทั้งหมด
สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทนามิ กับทุกๆๆท่านด้วยนะคะ

สมาชิกที่เพิ่งอ่านหัวข้อนี้

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับโพสต์นี้ได้ เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

รายชื่อผู้กระทำผิด|อุปกรณ์เคลื่อนที่|Archiver|อาจารย์เจน.com

GMT+7, 2020-4-1 08:01 , Processed in 0.079703 second(s), 23 queries .

Copy right © 2013 อาจารย์เจน.com.

Web Design By modifydiscuz.com

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้